Μετοχές - Tανζανία

Μείνετε ενημερωμένοι για τρέχοντα δεδομένα των χρηματιστηρίων στη Tανζανία, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων μετοχών, μετοχών μεγάλης και μικρής κεφαλαιοποίησης.Κάντε κλικ σε κάθε μετοχή για περισσότερες πληροφορίες.
Τελευταία
Υψηλή
Χαμηλό
10.400,0010.400,0010.400,000,000,00%36
450,00450,00440,000,000,00%103,23K
140,00140,00140,000,000,00%366
4.220,004.440,004.220,000,000,00%34,06K
1.600,001.600,001.600,000,000,00%10
16.200,0016.200,0016.200,000,000,00%10
1.560,001.700,001.560,00-140,00-8,24%20
650,00650,00650,00+30,00+4,84%76,22K
4.120,004.120,004.120,000,000,00%133
120,00120,00120,000,000,00%20
450,00450,00450,000,000,00%10
285,00285,00285,000,000,00%200
320,00320,00320,000,000,00%10
510,00510,00510,00+30,00+6,25%30
1.720,001.720,001.720,00-40,00-2,27%300