Μετοχές - Ουγκάντα

Μείνετε ενημερωμένοι για τρέχοντα δεδομένα των χρηματιστηρίων στη Ουγκάντα, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων μετοχών, μετοχών μεγάλης και μικρής κεφαλαιοποίησης.Κάντε κλικ σε κάθε μετοχή για περισσότερες πληροφορίες.
Τελευταία
Υψηλή
Χαμηλό
235,00235,00235,00-55,00-18,97%0
13,9013,9013,900,000,00%0
15.000,0015.000,0015.000,000,00-50,00%0
15,0015,0015,00-0,50-3,23%0
264,00264,00264,000,000,00%0
155,00155,00155,000,000,00%0
30,0030,0030,000,000,00%0
6,006,006,000,000,00%0
400,00410,00399,00-5,00-1,23%0
65,0065,0065,00-5,00-7,14%0