Έκτακτα Γεγονότα
0
Ad-Free έκδοση. Αναβαθμίστε την Investing.com εμπειρία σας. Εξοικονομήστε μέχρι και 40% Περισσότερες λεπτομέρειες

Τεχνικές Μελέτες

Χρονικό Πλαίσιο

EUR/USDΏρα : 08:19:16

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 50,752 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 40,523 Πώληση
STOCHRSI(14) 58,300 Αγορά
MACD(12,26) 0,000 Ουδέτερο
ADX(14) 29,486 Ουδέτερο
Williams %R -62,965 Πώληση
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -35,5080 Ουδέτερο
ATR(14) 0,0008 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0000 Ουδέτερο
Ultimate Oscillator 48,008 Πώληση
ROC -0,103 Πώληση
Bull/Bear Power(13) 0,0008 Αγορά
Αγορά:2 Πώληση:4 Ουδέτερο:5 Περίληψη Δεικτών:Πώληση

GBP/USDΏρα : 08:19:27

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 49,988 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 44,346 Πώληση
STOCHRSI(14) 100,000 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,000 Πώληση
ADX(14) 14,090 Ουδέτερο
Williams %R -40,985 Αγορά
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 63,3106 Αγορά
ATR(14) 0,0012 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0000 Ουδέτερο
Ultimate Oscillator 50,276 Ουδέτερο
ROC -0,083 Πώληση
Bull/Bear Power(13) 0,0009 Αγορά
Αγορά:3 Πώληση:3 Ουδέτερο:4 Περίληψη Δεικτών:Ουδέτερο

USD/JPYΏρα : 08:19:17

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 53,372 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 52,553 Ουδέτερο
STOCHRSI(14) 62,962 Αγορά
MACD(12,26) 0,060 Αγορά
ADX(14) 27,522 Αγορά
Williams %R -32,692 Αγορά
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 47,6547 Ουδέτερο
ATR(14) 0,1611 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0000 Ουδέτερο
Ultimate Oscillator 48,766 Πώληση
ROC 0,163 Αγορά
Bull/Bear Power(13) 0,0360 Αγορά
Αγορά:6 Πώληση:1 Ουδέτερο:4 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά

USD/CHFΏρα : 08:19:10

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 40,490 Πώληση
STOCH(9,6) 30,356 Πώληση
STOCHRSI(14) 48,381 Ουδέτερο
MACD(12,26) -0,001 Πώληση
ADX(14) 27,502 Ουδέτερο
Williams %R -62,963 Πώληση
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -75,6825 Πώληση
ATR(14) 0,0008 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0000 Ουδέτερο
Ultimate Oscillator 36,702 Πώληση
ROC 0,037 Αγορά
Bull/Bear Power(13) -0,0019 Πώληση
Αγορά:1 Πώληση:7 Ουδέτερο:3 Περίληψη Δεικτών:Δυνατη Πωληση

AUD/USDΏρα : 08:19:28

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 51,961 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 44,097 Πώληση
STOCHRSI(14) 0,000 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,001 Αγορά
ADX(14) 34,514 Πώληση
Williams %R -77,084 Πώληση
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -165,0791 Πώληση
ATR(14) 0,0009 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) -0,0003 Πώληση
Ultimate Oscillator 47,622 Πώληση
ROC -0,215 Πώληση
Bull/Bear Power(13) -0,0008 Πώληση
Αγορά:1 Πώληση:8 Ουδέτερο:1 Περίληψη Δεικτών:Δυνατη Πωληση

EUR/GBPΏρα : 08:19:24

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 50,888 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 59,881 Αγορά
STOCHRSI(14) 0,000 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,000 Αγορά
ADX(14) 15,140 Ουδέτερο
Williams %R -59,459 Πώληση
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -142,2342 Πώληση
ATR(14) 0,0006 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0000 Πώληση
Ultimate Oscillator 43,557 Πώληση
ROC -0,030 Πώληση
Bull/Bear Power(13) -0,0009 Πώληση
Αγορά:2 Πώληση:6 Ουδέτερο:2 Περίληψη Δεικτών:Δυνατη Πωληση

USD/CADΏρα : 08:19:28

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 41,899 Πώληση
STOCH(9,6) 45,734 Ουδέτερο
STOCHRSI(14) 70,885 Αγορά
MACD(12,26) -0,001 Πώληση
ADX(14) 32,357 Ουδέτερο
Williams %R -61,111 Πώληση
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -23,7310 Ουδέτερο
ATR(14) 0,0011 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0000 Ουδέτερο
Ultimate Oscillator 46,544 Πώληση
ROC 0,023 Αγορά
Bull/Bear Power(13) -0,0006 Πώληση
Αγορά:2 Πώληση:5 Ουδέτερο:4 Περίληψη Δεικτών:Πώληση

NZD/USDΏρα : 08:19:18

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 51,397 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 37,804 Πώληση
STOCHRSI(14) 19,366 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,001 Αγορά
ADX(14) 25,900 Πώληση
Williams %R -65,854 Πώληση
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -126,2847 Πώληση
ATR(14) 0,0008 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0000 Ουδέτερο
Ultimate Oscillator 47,294 Πώληση
ROC -0,087 Πώληση
Bull/Bear Power(13) -0,0001 Πώληση
Αγορά:1 Πώληση:7 Ουδέτερο:2 Περίληψη Δεικτών:Δυνατη Πωληση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email