Έκτακτα Γεγονότα
0

Τεχνικές Μελέτες

Χρονικό Πλαίσιο

EUR/USDΏρα : 01:45:43

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 48,745 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 54,340 Ουδέτερο
STOCHRSI(14) 73,285 Αγορά
MACD(12,26) 0,000 Πώληση
ADX(14) 32,323 Αγορά
Williams %R -43,836 Αγορά
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -25,4885 Ουδέτερο
ATR(14) 0,0015 Περισσότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0000 Ουδέτερο
Ultimate Oscillator 48,514 Πώληση
ROC -0,022 Πώληση
Bull/Bear Power(13) -0,0001 Πώληση
Αγορά:3 Πώληση:4 Ουδέτερο:4 Περίληψη Δεικτών:Πώληση

GBP/USDΏρα : 01:45:43

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 73,022 Αγορά
STOCH(9,6) 85,737 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
STOCHRSI(14) 78,568 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,003 Αγορά
ADX(14) 45,101 Αγορά
Williams %R -15,210 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 87,3613 Αγορά
ATR(14) 0,0023 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0030 Αγορά
Ultimate Oscillator 62,249 Αγορά
ROC 0,780 Αγορά
Bull/Bear Power(13) 0,0069 Αγορά
Αγορά:8 Πώληση:0 Ουδέτερο:0 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά

USD/JPYΏρα : 01:45:43

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 57,380 Αγορά
STOCH(9,6) 64,711 Αγορά
STOCHRSI(14) 55,081 Αγορά
MACD(12,26) 0,100 Αγορά
ADX(14) 33,575 Ουδέτερο
Williams %R -40,425 Αγορά
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 61,8771 Αγορά
ATR(14) 0,1568 Περισσότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0286 Αγορά
Ultimate Oscillator 54,126 Αγορά
ROC 0,345 Αγορά
Bull/Bear Power(13) 0,0760 Αγορά
Αγορά:10 Πώληση:0 Ουδέτερο:1 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά

USD/CHFΏρα : 01:45:39

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 66,448 Αγορά
STOCH(9,6) 53,382 Ουδέτερο
STOCHRSI(14) 10,616 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,001 Αγορά
ADX(14) 41,187 Αγορά
Williams %R -36,621 Αγορά
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 71,9700 Αγορά
ATR(14) 0,0010 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0001 Αγορά
Ultimate Oscillator 52,008 Αγορά
ROC 0,186 Αγορά
Bull/Bear Power(13) 0,0004 Αγορά
Αγορά:9 Πώληση:0 Ουδέτερο:1 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά

AUD/USDΏρα : 01:45:39

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 58,684 Αγορά
STOCH(9,6) 55,201 Αγορά
STOCHRSI(14) 66,191 Αγορά
MACD(12,26) 0,000 Αγορά
ADX(14) 40,237 Αγορά
Williams %R -46,099 Ουδέτερο
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 82,1213 Αγορά
ATR(14) 0,0013 Περισσότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0007 Αγορά
Ultimate Oscillator 54,160 Αγορά
ROC 0,377 Αγορά
Bull/Bear Power(13) 0,0017 Αγορά
Αγορά:10 Πώληση:0 Ουδέτερο:1 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά

EUR/GBPΏρα : 01:45:43

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 26,814 Πώληση
STOCH(9,6) 11,815 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
STOCHRSI(14) 29,656 Πώληση
MACD(12,26) -0,002 Πώληση
ADX(14) 38,800 Πώληση
Williams %R -87,166 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -84,5799 Πώληση
ATR(14) 0,0016 Περισσότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) -0,0019 Πώληση
Ultimate Oscillator 38,645 Πώληση
ROC -0,797 Πώληση
Bull/Bear Power(13) -0,0036 Πώληση
Αγορά:0 Πώληση:9 Ουδέτερο:0 Περίληψη Δεικτών:Δυνατη Πωληση

USD/CADΏρα : 01:45:40

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 49,706 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 47,953 Ουδέτερο
STOCHRSI(14) 21,743 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,000 Αγορά
ADX(14) 27,535 Ουδέτερο
Williams %R -54,794 Ουδέτερο
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -46,5428 Ουδέτερο
ATR(14) 0,0021 Περισσότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0000 Ουδέτερο
Ultimate Oscillator 54,018 Αγορά
ROC -0,019 Πώληση
Bull/Bear Power(13) 0,0000 Ουδέτερο
Αγορά:2 Πώληση:1 Ουδέτερο:7 Περίληψη Δεικτών:Ουδέτερο

NZD/USDΏρα : 01:45:37

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 49,999 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 54,481 Ουδέτερο
STOCHRSI(14) 73,748 Αγορά
MACD(12,26) 0,000 Πώληση
ADX(14) 38,204 Πώληση
Williams %R -48,695 Ουδέτερο
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 66,7718 Αγορά
ATR(14) 0,0013 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0003 Αγορά
Ultimate Oscillator 50,221 Ουδέτερο
ROC 0,297 Αγορά
Bull/Bear Power(13) 0,0014 Αγορά
Αγορά:5 Πώληση:2 Ουδέτερο:4 Περίληψη Δεικτών:Αγορά
Αποποίηση Ευθύνης: Η Fusion Media θα ήθελε να σας υπενθυμίσει ότι τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Όλες οι τιμές CFD (μετοχές, δείκτες, ΣΜΕ), κρυπτονομισμάτων και Forex παρέχονται από διαμορφωτές της αγοράς και όχι από χρηματιστήρια, άρα οι τιμές μπορεί να μην είναι ακριβείς και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική τιμή αγοράς, κάτι που σημαίνει πως οι τιμές είναι ενδεικτικές και δεν είναι κατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Συνεπώς η Fusion Media δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια συναλλαγών μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των δεδομένων.
Η Fusion Media ή οποιοσδήποτε που σχετίζεται με την Fusion Media δεν αποδέχεται καμία υπαιτιότητα για απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα στήριξης σε πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, τιμών, διαγραμμάτων και σημάτων αγοράς/πώλησης που περιέχονται εντός αυτής της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με το κόστος και τους κινδύνους που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μια από τις πιο ριψοκίνδυνες μορφές επενδύσεων που υπάρχουν.
Η αγγλική έκδοση αυτής της συμφωνίας είναι η κύρια έκδοση, η οποία θα υπερισχύει όποτε υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της αγγλικής και της ελληνικής έκδοσης.
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email