Έκτακτα Γεγονότα
0

Τεχνικές Μελέτες

Χρονικό Πλαίσιο

EUR/USDΏρα : 15:55:10

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 36,090 Πώληση
STOCH(9,6) 32,638 Πώληση
STOCHRSI(14) 100,000 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) -0,002 Πώληση
ADX(14) 70,218 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
Williams %R -60,316 Πώληση
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -92,2383 Πώληση
ATR(14) 0,0013 Περισσότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) -0,0004 Πώληση
Ultimate Oscillator 47,455 Πώληση
ROC -0,266 Πώληση
Bull/Bear Power(13) -0,0030 Πώληση
Αγορά:0 Πώληση:9 Ουδέτερο:0 Περίληψη Δεικτών:Δυνατη Πωληση

GBP/USDΏρα : 15:55:16

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 24,725 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
STOCH(9,6) 28,181 Πώληση
STOCHRSI(14) 75,791 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) -0,004 Πώληση
ADX(14) 72,540 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
Williams %R -71,698 Πώληση
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -114,7534 Πώληση
ATR(14) 0,0020 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) -0,0029 Πώληση
Ultimate Oscillator 35,036 Πώληση
ROC -0,541 Πώληση
Bull/Bear Power(13) -0,0080 Πώληση
Αγορά:0 Πώληση:8 Ουδέτερο:0 Περίληψη Δεικτών:Δυνατη Πωληση

USD/JPYΏρα : 15:55:18

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 44,136 Πώληση
STOCH(9,6) 58,333 Αγορά
STOCHRSI(14) 0,000 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,090 Αγορά
ADX(14) 53,403 Αγορά
Williams %R -85,715 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -267,0937 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
ATR(14) 0,0957 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) -0,1564 Πώληση
Ultimate Oscillator 42,436 Πώληση
ROC -0,133 Πώληση
Bull/Bear Power(13) -0,2060 Πώληση
Αγορά:3 Πώληση:5 Ουδέτερο:0 Περίληψη Δεικτών:Πώληση

USD/CHFΏρα : 15:55:20

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 44,992 Πώληση
STOCH(9,6) 47,001 Ουδέτερο
STOCHRSI(14) 0,000 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,001 Αγορά
ADX(14) 59,952 Αγορά
Williams %R -86,000 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -121,2985 Πώληση
ATR(14) 0,0010 Περισσότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) -0,0014 Πώληση
Ultimate Oscillator 40,945 Πώληση
ROC -0,110 Πώληση
Bull/Bear Power(13) -0,0025 Πώληση
Αγορά:2 Πώληση:6 Ουδέτερο:1 Περίληψη Δεικτών:Δυνατη Πωληση

AUD/USDΏρα : 15:55:18

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 37,496 Πώληση
STOCH(9,6) 25,414 Πώληση
STOCHRSI(14) 83,672 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) -0,001 Πώληση
ADX(14) 53,452 Πώληση
Williams %R -67,308 Πώληση
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -69,3666 Πώληση
ATR(14) 0,0010 Περισσότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) -0,0003 Πώληση
Ultimate Oscillator 46,205 Πώληση
ROC -0,298 Πώληση
Bull/Bear Power(13) -0,0013 Πώληση
Αγορά:0 Πώληση:10 Ουδέτερο:0 Περίληψη Δεικτών:Δυνατη Πωληση

EUR/GBPΏρα : 15:55:10

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 70,548 Αγορά
STOCH(9,6) 76,530 Αγορά
STOCHRSI(14) 65,547 Αγορά
MACD(12,26) 0,001 Αγορά
ADX(14) 24,651 Πώληση
Williams %R -14,286 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 104,5309 Αγορά
ATR(14) 0,0009 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0015 Αγορά
Ultimate Oscillator 68,223 Αγορά
ROC 0,281 Αγορά
Bull/Bear Power(13) 0,0024 Αγορά
Αγορά:9 Πώληση:1 Ουδέτερο:0 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά

USD/CADΏρα : 15:55:18

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 65,969 Αγορά
STOCH(9,6) 74,148 Αγορά
STOCHRSI(14) 1,739 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,002 Αγορά
ADX(14) 71,204 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
Williams %R -35,383 Αγορά
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 82,8972 Αγορά
ATR(14) 0,0012 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0007 Αγορά
Ultimate Oscillator 59,332 Αγορά
ROC 0,280 Αγορά
Bull/Bear Power(13) 0,0033 Αγορά
Αγορά:9 Πώληση:0 Ουδέτερο:0 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά

NZD/USDΏρα : 15:55:20

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 49,531 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 45,448 Ουδέτερο
STOCHRSI(14) 100,000 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) -0,001 Πώληση
ADX(14) 42,949 Πώληση
Williams %R -26,191 Αγορά
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -2,3255 Ουδέτερο
ATR(14) 0,0010 Περισσότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0002 Αγορά
Ultimate Oscillator 57,842 Αγορά
ROC 0,000 Ουδέτερο
Bull/Bear Power(13) -0,0011 Πώληση
Αγορά:3 Πώληση:3 Ουδέτερο:4 Περίληψη Δεικτών:Ουδέτερο
Αποποίηση Ευθύνης: Η Fusion Media θα ήθελε να σας υπενθυμίσει ότι τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Όλες οι τιμές CFD (μετοχές, δείκτες, ΣΜΕ), κρυπτονομισμάτων και Forex παρέχονται από διαμορφωτές της αγοράς και όχι από χρηματιστήρια, άρα οι τιμές μπορεί να μην είναι ακριβείς και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική τιμή αγοράς, κάτι που σημαίνει πως οι τιμές είναι ενδεικτικές και δεν είναι κατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Συνεπώς η Fusion Media δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια συναλλαγών μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των δεδομένων.
Η Fusion Media ή οποιοσδήποτε που σχετίζεται με την Fusion Media δεν αποδέχεται καμία υπαιτιότητα για απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα στήριξης σε πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, τιμών, διαγραμμάτων και σημάτων αγοράς/πώλησης που περιέχονται εντός αυτής της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με το κόστος και τους κινδύνους που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μια από τις πιο ριψοκίνδυνες μορφές επενδύσεων που υπάρχουν.
Η αγγλική έκδοση αυτής της συμφωνίας είναι η κύρια έκδοση, η οποία θα υπερισχύει όποτε υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της αγγλικής και της ελληνικής έκδοσης.
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email