Έκτακτα Γεγονότα
0

Τεχνικές Μελέτες

Χρονικό Πλαίσιο

EUR/USDΏρα : 19:56:36

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 68,973 Αγορά
STOCH(9,6) 77,921 Αγορά
STOCHRSI(14) 60,173 Αγορά
MACD(12,26) 0,002 Αγορά
ADX(14) 55,369 Αγορά
Williams %R -21,000 Αγορά
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 83,0399 Αγορά
ATR(14) 0,0020 Περισσότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0028 Αγορά
Ultimate Oscillator 61,112 Αγορά
ROC 0,625 Αγορά
Bull/Bear Power(13) 0,0037 Αγορά
Αγορά:11 Πώληση:0 Ουδέτερο:0 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά

GBP/USDΏρα : 19:56:36

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 64,099 Αγορά
STOCH(9,6) 74,979 Αγορά
STOCHRSI(14) 40,224 Πώληση
MACD(12,26) 0,003 Αγορά
ADX(14) 64,103 Αγορά
Williams %R -35,483 Αγορά
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 49,9823 Ουδέτερο
ATR(14) 0,0023 Περισσότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0021 Αγορά
Ultimate Oscillator 61,104 Αγορά
ROC 0,723 Αγορά
Bull/Bear Power(13) 0,0032 Αγορά
Αγορά:9 Πώληση:1 Ουδέτερο:1 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά

USD/JPYΏρα : 19:56:12

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 64,047 Αγορά
STOCH(9,6) 52,830 Ουδέτερο
STOCHRSI(14) 82,023 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,040 Αγορά
ADX(14) 25,958 Αγορά
Williams %R -13,208 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 245,8931 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
ATR(14) 0,1193 Περισσότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,2071 Αγορά
Ultimate Oscillator 60,040 Αγορά
ROC 0,321 Αγορά
Bull/Bear Power(13) 0,4540 Αγορά
Αγορά:7 Πώληση:0 Ουδέτερο:1 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά

USD/CHFΏρα : 19:56:36

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 31,502 Πώληση
STOCH(9,6) 30,372 Πώληση
STOCHRSI(14) 30,687 Πώληση
MACD(12,26) -0,001 Πώληση
ADX(14) 61,019 Πώληση
Williams %R -70,930 Πώληση
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -85,9318 Πώληση
ATR(14) 0,0015 Περισσότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) -0,0023 Πώληση
Ultimate Oscillator 40,820 Πώληση
ROC -0,569 Πώληση
Bull/Bear Power(13) -0,0042 Πώληση
Αγορά:0 Πώληση:11 Ουδέτερο:0 Περίληψη Δεικτών:Δυνατη Πωληση

AUD/USDΏρα : 19:56:36

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 64,455 Αγορά
STOCH(9,6) 68,131 Αγορά
STOCHRSI(14) 72,623 Αγορά
MACD(12,26) 0,001 Αγορά
ADX(14) 34,010 Αγορά
Williams %R -26,471 Αγορά
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 77,1080 Αγορά
ATR(14) 0,0011 Περισσότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0004 Αγορά
Ultimate Oscillator 46,259 Πώληση
ROC 0,248 Αγορά
Bull/Bear Power(13) 0,0014 Αγορά
Αγορά:10 Πώληση:1 Ουδέτερο:0 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά

EUR/GBPΏρα : 19:56:36

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 52,600 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 41,900 Πώληση
STOCHRSI(14) 93,983 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,000 Πώληση
ADX(14) 21,172 Ουδέτερο
Williams %R -33,333 Αγορά
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 36,2451 Ουδέτερο
ATR(14) 0,0010 Περισσότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0000 Αγορά
Ultimate Oscillator 41,196 Πώληση
ROC -0,101 Πώληση
Bull/Bear Power(13) 0,0013 Αγορά
Αγορά:3 Πώληση:4 Ουδέτερο:3 Περίληψη Δεικτών:Πώληση

USD/CADΏρα : 19:56:36

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 43,195 Πώληση
STOCH(9,6) 46,125 Ουδέτερο
STOCHRSI(14) 66,107 Αγορά
MACD(12,26) -0,001 Πώληση
ADX(14) 37,415 Πώληση
Williams %R -44,185 Αγορά
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 23,6515 Ουδέτερο
ATR(14) 0,0016 Περισσότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0000 Ουδέτερο
Ultimate Oscillator 46,976 Πώληση
ROC -0,077 Πώληση
Bull/Bear Power(13) 0,0016 Αγορά
Αγορά:3 Πώληση:5 Ουδέτερο:3 Περίληψη Δεικτών:Πώληση

NZD/USDΏρα : 19:56:38

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 72,271 Αγορά
STOCH(9,6) 78,221 Αγορά
STOCHRSI(14) 86,592 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,002 Αγορά
ADX(14) 61,580 Αγορά
Williams %R -7,500 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 112,3961 Αγορά
ATR(14) 0,0011 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0011 Αγορά
Ultimate Oscillator 56,530 Αγορά
ROC 0,436 Αγορά
Bull/Bear Power(13) 0,0031 Αγορά
Αγορά:9 Πώληση:0 Ουδέτερο:0 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά
Αποποίηση Ευθύνης: Η Fusion Media θα ήθελε να σας υπενθυμίσει ότι τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Όλες οι τιμές CFD (μετοχές, δείκτες, ΣΜΕ), κρυπτονομισμάτων και Forex παρέχονται από διαμορφωτές της αγοράς και όχι από χρηματιστήρια, άρα οι τιμές μπορεί να μην είναι ακριβείς και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική τιμή αγοράς, κάτι που σημαίνει πως οι τιμές είναι ενδεικτικές και δεν είναι κατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Συνεπώς η Fusion Media δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια συναλλαγών μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των δεδομένων.
Η Fusion Media ή οποιοσδήποτε που σχετίζεται με την Fusion Media δεν αποδέχεται καμία υπαιτιότητα για απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα στήριξης σε πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, τιμών, διαγραμμάτων και σημάτων αγοράς/πώλησης που περιέχονται εντός αυτής της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με το κόστος και τους κινδύνους που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μια από τις πιο ριψοκίνδυνες μορφές επενδύσεων που υπάρχουν.
Η αγγλική έκδοση αυτής της συμφωνίας είναι η κύρια έκδοση, η οποία θα υπερισχύει όποτε υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της αγγλικής και της ελληνικής έκδοσης.
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email