Έκτακτα Γεγονότα
0

Τεχνικές Μελέτες

Χρονικό Πλαίσιο

EUR/USDΏρα : 06:21:41

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 42,209 Πώληση
STOCH(9,6) 26,049 Πώληση
STOCHRSI(14) 4,499 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,000 Πώληση
ADX(14) 26,148 Πώληση
Williams %R -91,112 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -150,5941 Πώληση
ATR(14) 0,0010 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) -0,0009 Πώληση
Ultimate Oscillator 47,674 Πώληση
ROC -0,179 Πώληση
Bull/Bear Power(13) -0,0023 Πώληση
Αγορά:0 Πώληση:9 Ουδέτερο:0 Περίληψη Δεικτών:Δυνατη Πωληση

GBP/USDΏρα : 06:24:08

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 46,351 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 33,870 Πώληση
STOCHRSI(14) 18,947 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,000 Ουδέτερο
ADX(14) 34,126 Πώληση
Williams %R -74,420 Πώληση
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -124,4314 Πώληση
ATR(14) 0,0013 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) -0,0001 Πώληση
Ultimate Oscillator 52,776 Αγορά
ROC -0,142 Πώληση
Bull/Bear Power(13) -0,0018 Πώληση
Αγορά:1 Πώληση:7 Ουδέτερο:2 Περίληψη Δεικτών:Δυνατη Πωληση

USD/JPYΏρα : 06:24:08

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 52,733 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 62,523 Αγορά
STOCHRSI(14) 95,304 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) -0,070 Πώληση
ADX(14) 26,405 Αγορά
Williams %R -19,231 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 149,4418 Αγορά
ATR(14) 0,1421 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,1857 Αγορά
Ultimate Oscillator 60,880 Αγορά
ROC 0,403 Αγορά
Bull/Bear Power(13) 0,2540 Αγορά
Αγορά:7 Πώληση:1 Ουδέτερο:1 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά

USD/CHFΏρα : 06:24:08

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 51,000 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 64,052 Αγορά
STOCHRSI(14) 71,672 Αγορά
MACD(12,26) 0,000 Πώληση
ADX(14) 40,176 Αγορά
Williams %R -17,500 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 147,1018 Αγορά
ATR(14) 0,0009 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0003 Αγορά
Ultimate Oscillator 56,805 Αγορά
ROC 0,293 Αγορά
Bull/Bear Power(13) 0,0007 Αγορά
Αγορά:8 Πώληση:1 Ουδέτερο:1 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά

AUD/USDΏρα : 06:23:48

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 50,254 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 42,130 Πώληση
STOCHRSI(14) 6,736 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,000 Αγορά
ADX(14) 19,825 Ουδέτερο
Williams %R -58,334 Πώληση
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -63,5711 Πώληση
ATR(14) 0,0008 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) -0,0001 Πώληση
Ultimate Oscillator 46,475 Πώληση
ROC 0,079 Αγορά
Bull/Bear Power(13) -0,0004 Πώληση
Αγορά:2 Πώληση:6 Ουδέτερο:2 Περίληψη Δεικτών:Δυνατη Πωληση

EUR/GBPΏρα : 06:23:26

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 47,344 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 36,297 Πώληση
STOCHRSI(14) 0,000 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,000 Πώληση
ADX(14) 26,781 Αγορά
Williams %R -86,665 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -98,9443 Πώληση
ATR(14) 0,0005 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) -0,0001 Πώληση
Ultimate Oscillator 42,303 Πώληση
ROC -0,011 Πώληση
Bull/Bear Power(13) -0,0005 Πώληση
Αγορά:1 Πώληση:7 Ουδέτερο:1 Περίληψη Δεικτών:Δυνατη Πωληση

USD/CADΏρα : 06:24:00

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 61,246 Αγορά
STOCH(9,6) 57,902 Αγορά
STOCHRSI(14) 62,741 Αγορά
MACD(12,26) 0,001 Αγορά
ADX(14) 48,429 Αγορά
Williams %R -30,232 Αγορά
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 97,6341 Αγορά
ATR(14) 0,0013 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0004 Αγορά
Ultimate Oscillator 65,192 Αγορά
ROC -0,016 Πώληση
Bull/Bear Power(13) 0,0024 Αγορά
Αγορά:10 Πώληση:1 Ουδέτερο:0 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά

NZD/USDΏρα : 06:23:56

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 50,783 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 56,642 Αγορά
STOCHRSI(14) 20,528 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,000 Αγορά
ADX(14) 21,957 Ουδέτερο
Williams %R -47,826 Ουδέτερο
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -48,3921 Ουδέτερο
ATR(14) 0,0008 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0000 Ουδέτερο
Ultimate Oscillator 48,234 Πώληση
ROC 0,014 Αγορά
Bull/Bear Power(13) -0,0008 Πώληση
Αγορά:3 Πώληση:2 Ουδέτερο:5 Περίληψη Δεικτών:Αγορά
Αποποίηση Ευθύνης: Η Fusion Media θα ήθελε να σας υπενθυμίσει ότι τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Όλες οι τιμές CFD (μετοχές, δείκτες, ΣΜΕ), κρυπτονομισμάτων και Forex παρέχονται από διαμορφωτές της αγοράς και όχι από χρηματιστήρια, άρα οι τιμές μπορεί να μην είναι ακριβείς και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική τιμή αγοράς, κάτι που σημαίνει πως οι τιμές είναι ενδεικτικές και δεν είναι κατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Συνεπώς η Fusion Media δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια συναλλαγών μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των δεδομένων.
Η Fusion Media ή οποιοσδήποτε που σχετίζεται με την Fusion Media δεν αποδέχεται καμία υπαιτιότητα για απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα στήριξης σε πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, τιμών, διαγραμμάτων και σημάτων αγοράς/πώλησης που περιέχονται εντός αυτής της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με το κόστος και τους κινδύνους που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μια από τις πιο ριψοκίνδυνες μορφές επενδύσεων που υπάρχουν.
Η αγγλική έκδοση αυτής της συμφωνίας είναι η κύρια έκδοση, η οποία θα υπερισχύει όποτε υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της αγγλικής και της ελληνικής έκδοσης.
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email