Έκτακτα Γεγονότα
0

Τεχνικές Μελέτες

Χρονικό Πλαίσιο

EUR/USDΏρα : 02:42:59

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 43,074 Πώληση
STOCH(9,6) 61,418 Αγορά
STOCHRSI(14) 57,853 Αγορά
MACD(12,26) 0,000 Πώληση
ADX(14) 43,348 Πώληση
Williams %R -54,546 Ουδέτερο
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -31,0179 Ουδέτερο
ATR(14) 0,0015 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0000 Ουδέτερο
Ultimate Oscillator 54,118 Αγορά
ROC -0,189 Πώληση
Bull/Bear Power(13) -0,0023 Πώληση
Αγορά:3 Πώληση:5 Ουδέτερο:3 Περίληψη Δεικτών:Πώληση

GBP/USDΏρα : 02:42:57

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 45,162 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 72,027 Αγορά
STOCHRSI(14) 89,727 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) -0,002 Πώληση
ADX(14) 23,836 Ουδέτερο
Williams %R -31,343 Αγορά
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 41,7352 Ουδέτερο
ATR(14) 0,0039 Περισσότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0000 Ουδέτερο
Ultimate Oscillator 52,989 Αγορά
ROC -0,099 Πώληση
Bull/Bear Power(13) 0,0011 Αγορά
Αγορά:4 Πώληση:2 Ουδέτερο:4 Περίληψη Δεικτών:Αγορά

USD/JPYΏρα : 02:42:56

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 51,208 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 56,042 Αγορά
STOCHRSI(14) 82,960 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) -0,040 Πώληση
ADX(14) 27,111 Αγορά
Williams %R -25,217 Αγορά
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 52,8535 Αγορά
ATR(14) 0,1168 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0000 Ουδέτερο
Ultimate Oscillator 45,428 Πώληση
ROC 0,163 Αγορά
Bull/Bear Power(13) 0,1360 Αγορά
Αγορά:6 Πώληση:2 Ουδέτερο:2 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά

USD/CHFΏρα : 02:42:52

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 49,453 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 24,034 Πώληση
STOCHRSI(14) 81,281 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) -0,001 Πώληση
ADX(14) 27,340 Ουδέτερο
Williams %R -52,309 Ουδέτερο
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -28,2535 Ουδέτερο
ATR(14) 0,0013 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0000 Ουδέτερο
Ultimate Oscillator 43,923 Πώληση
ROC -0,126 Πώληση
Bull/Bear Power(13) 0,0010 Αγορά
Αγορά:1 Πώληση:4 Ουδέτερο:5 Περίληψη Δεικτών:Πώληση

AUD/USDΏρα : 02:42:57

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 45,731 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 54,240 Ουδέτερο
STOCHRSI(14) 51,006 Ουδέτερο
MACD(12,26) 0,000 Πώληση
ADX(14) 33,284 Πώληση
Williams %R -54,167 Ουδέτερο
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -49,2557 Ουδέτερο
ATR(14) 0,0012 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0000 Ουδέτερο
Ultimate Oscillator 52,316 Αγορά
ROC -0,287 Πώληση
Bull/Bear Power(13) -0,0023 Πώληση
Αγορά:1 Πώληση:4 Ουδέτερο:6 Περίληψη Δεικτών:Πώληση

EUR/GBPΏρα : 02:42:59

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 52,584 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 27,598 Πώληση
STOCHRSI(14) 4,108 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,001 Αγορά
ADX(14) 19,183 Ουδέτερο
Williams %R -74,675 Πώληση
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -93,6692 Πώληση
ATR(14) 0,0021 Περισσότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) -0,0002 Πώληση
Ultimate Oscillator 42,987 Πώληση
ROC -0,075 Πώληση
Bull/Bear Power(13) -0,0015 Πώληση
Αγορά:1 Πώληση:7 Ουδέτερο:2 Περίληψη Δεικτών:Δυνατη Πωληση

USD/CADΏρα : 02:43:00

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 59,987 Αγορά
STOCH(9,6) 42,742 Πώληση
STOCHRSI(14) 7,766 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,001 Αγορά
ADX(14) 58,904 Αγορά
Williams %R -40,224 Αγορά
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 48,1039 Ουδέτερο
ATR(14) 0,0023 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0000 Ουδέτερο
Ultimate Oscillator 41,319 Πώληση
ROC 0,330 Αγορά
Bull/Bear Power(13) 0,0024 Αγορά
Αγορά:6 Πώληση:2 Ουδέτερο:2 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά

NZD/USDΏρα : 02:42:57

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 51,419 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 61,050 Αγορά
STOCHRSI(14) 95,877 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,000 Αγορά
ADX(14) 27,658 Αγορά
Williams %R -35,051 Αγορά
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 17,2134 Ουδέτερο
ATR(14) 0,0012 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0001 Αγορά
Ultimate Oscillator 59,345 Αγορά
ROC -0,130 Πώληση
Bull/Bear Power(13) -0,0011 Πώληση
Αγορά:6 Πώληση:2 Ουδέτερο:2 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά
Αποποίηση Ευθύνης: Η Fusion Media θα ήθελε να σας υπενθυμίσει ότι τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Όλες οι τιμές CFD (μετοχές, δείκτες, ΣΜΕ), κρυπτονομισμάτων και Forex παρέχονται από διαμορφωτές της αγοράς και όχι από χρηματιστήρια, άρα οι τιμές μπορεί να μην είναι ακριβείς και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική τιμή αγοράς, κάτι που σημαίνει πως οι τιμές είναι ενδεικτικές και δεν είναι κατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Συνεπώς η Fusion Media δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια συναλλαγών μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των δεδομένων.
Η Fusion Media ή οποιοσδήποτε που σχετίζεται με την Fusion Media δεν αποδέχεται καμία υπαιτιότητα για απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα στήριξης σε πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, τιμών, διαγραμμάτων και σημάτων αγοράς/πώλησης που περιέχονται εντός αυτής της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με το κόστος και τους κινδύνους που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μια από τις πιο ριψοκίνδυνες μορφές επενδύσεων που υπάρχουν.
Η αγγλική έκδοση αυτής της συμφωνίας είναι η κύρια έκδοση, η οποία θα υπερισχύει όποτε υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της αγγλικής και της ελληνικής έκδοσης.
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email