Έκτακτα Γεγονότα
0

Τεχνικές Μελέτες

Χρονικό Πλαίσιο

EUR/USDΏρα : 07:16:18

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 41,364 Πώληση
STOCH(9,6) 62,545 Αγορά
STOCHRSI(14) 100,000 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) -0,002 Πώληση
ADX(14) 34,003 Αγορά
Williams %R -26,828 Αγορά
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 64,4729 Αγορά
ATR(14) 0,0010 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0004 Αγορά
Ultimate Oscillator 60,019 Αγορά
ROC -0,036 Πώληση
Bull/Bear Power(13) 0,0011 Αγορά
Αγορά:7 Πώληση:3 Ουδέτερο:0 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά

GBP/USDΏρα : 07:16:25

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 46,039 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 65,986 Αγορά
STOCHRSI(14) 89,403 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) -0,002 Πώληση
ADX(14) 35,240 Αγορά
Williams %R -22,448 Αγορά
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 132,6171 Αγορά
ATR(14) 0,0013 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0011 Αγορά
Ultimate Oscillator 64,089 Αγορά
ROC 0,093 Αγορά
Bull/Bear Power(13) 0,0015 Αγορά
Αγορά:8 Πώληση:1 Ουδέτερο:1 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά

USD/JPYΏρα : 07:16:20

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 59,836 Αγορά
STOCH(9,6) 57,038 Αγορά
STOCHRSI(14) 98,295 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,010 Αγορά
ADX(14) 33,624 Πώληση
Williams %R -8,889 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 169,3401 Αγορά
ATR(14) 0,1193 Περισσότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,1350 Αγορά
Ultimate Oscillator 56,179 Αγορά
ROC 0,202 Αγορά
Bull/Bear Power(13) 0,2440 Αγορά
Αγορά:8 Πώληση:1 Ουδέτερο:0 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά

USD/CHFΏρα : 07:15:38

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 60,070 Αγορά
STOCH(9,6) 53,142 Ουδέτερο
STOCHRSI(14) 42,126 Πώληση
MACD(12,26) 0,001 Αγορά
ADX(14) 21,928 Πώληση
Williams %R -25,807 Αγορά
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 65,9447 Αγορά
ATR(14) 0,0008 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0000 Αγορά
Ultimate Oscillator 48,457 Πώληση
ROC 0,119 Αγορά
Bull/Bear Power(13) 0,0007 Αγορά
Αγορά:7 Πώληση:3 Ουδέτερο:1 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά

AUD/USDΏρα : 07:16:22

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 58,331 Αγορά
STOCH(9,6) 58,490 Αγορά
STOCHRSI(14) 100,000 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) -0,001 Πώληση
ADX(14) 34,087 Πώληση
Williams %R -5,660 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 143,9302 Αγορά
ATR(14) 0,0010 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0020 Αγορά
Ultimate Oscillator 60,497 Αγορά
ROC 0,167 Αγορά
Bull/Bear Power(13) 0,0048 Αγορά
Αγορά:7 Πώληση:2 Ουδέτερο:0 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά

EUR/GBPΏρα : 07:16:18

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 46,177 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 20,585 Πώληση
STOCHRSI(14) 28,816 Πώληση
MACD(12,26) 0,000 Πώληση
ADX(14) 23,592 Ουδέτερο
Williams %R -80,644 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -49,3291 Ουδέτερο
ATR(14) 0,0007 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) -0,0001 Πώληση
Ultimate Oscillator 42,337 Πώληση
ROC -0,126 Πώληση
Bull/Bear Power(13) -0,0015 Πώληση
Αγορά:0 Πώληση:7 Ουδέτερο:3 Περίληψη Δεικτών:Δυνατη Πωληση

USD/CADΏρα : 07:13:44

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 50,596 Ουδέτερο
STOCH(9,6) 40,495 Πώληση
STOCHRSI(14) 0,000 Πώληση Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,001 Αγορά
ADX(14) 29,049 Πώληση
Williams %R -68,182 Πώληση
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) -66,1987 Πώληση
ATR(14) 0,0011 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) -0,0005 Πώληση
Ultimate Oscillator 41,764 Πώληση
ROC 0,008 Αγορά
Bull/Bear Power(13) -0,0022 Πώληση
Αγορά:2 Πώληση:7 Ουδέτερο:1 Περίληψη Δεικτών:Δυνατη Πωληση

NZD/USDΏρα : 07:16:22

Όνομα Τιμή Δράση
RSI(14) 60,137 Αγορά
STOCH(9,6) 58,527 Αγορά
STOCHRSI(14) 100,000 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
MACD(12,26) 0,000 Ουδέτερο
ADX(14) 18,003 Ουδέτερο
Williams %R -11,628 Αγορά Περισσότερο του Πρέπον
Όνομα Τιμή Δράση
CCI(14) 141,4305 Αγορά
ATR(14) 0,0009 Λιγότερη Αστάθεια
Highs/Lows(14) 0,0016 Αγορά
Ultimate Oscillator 64,223 Αγορά
ROC 0,148 Αγορά
Bull/Bear Power(13) 0,0030 Αγορά
Αγορά:7 Πώληση:0 Ουδέτερο:2 Περίληψη Δεικτών:Ισχυρη Αγορά
Αποποίηση Ευθύνης: Η Fusion Media θα ήθελε να σας υπενθυμίσει ότι τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Όλες οι τιμές CFD (μετοχές, δείκτες, ΣΜΕ), κρυπτονομισμάτων και Forex παρέχονται από διαμορφωτές της αγοράς και όχι από χρηματιστήρια, άρα οι τιμές μπορεί να μην είναι ακριβείς και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική τιμή αγοράς, κάτι που σημαίνει πως οι τιμές είναι ενδεικτικές και δεν είναι κατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Συνεπώς η Fusion Media δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια συναλλαγών μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των δεδομένων.
Η Fusion Media ή οποιοσδήποτε που σχετίζεται με την Fusion Media δεν αποδέχεται καμία υπαιτιότητα για απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα στήριξης σε πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, τιμών, διαγραμμάτων και σημάτων αγοράς/πώλησης που περιέχονται εντός αυτής της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με το κόστος και τους κινδύνους που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μια από τις πιο ριψοκίνδυνες μορφές επενδύσεων που υπάρχουν.
Η αγγλική έκδοση αυτής της συμφωνίας είναι η κύρια έκδοση, η οποία θα υπερισχύει όποτε υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της αγγλικής και της ελληνικής έκδοσης.
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email