Έκτακτα Γεγονότα
0
Ad-Free έκδοση. Αναβαθμίστε την Investing.com εμπειρία σας. Εξοικονομήστε μέχρι και 40% Περισσότερες λεπτομέρειες

Παρακολούθηση Eπιτοκίου της Fed

 
Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
  • Ως μια ειδοποίηση
  • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
  • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
  • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Απόφαση Επιτοκίου Fed

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Αναδυόμενο Παράθυρο

Ειδοποιήσεις εφαρμογής κινητού

Κατάσταση

Απόφαση Επιτοκίου Fed 26.01.2022 21:00

0 Εβδομάδες 3 Ημέρες 16 Ώρες 46 Λεπτά

Ο υπολογιστής παρακολούθησης του επιτοκίου της Fed βασίζεται στις τιμές του CME Group για το 30 ημερών ΣΜΕ Fed fund, οι οποίες τείνουν να σηματοδοτούν τις προσδοκίες των αγορών σχετικά με την πιθανότητα αλλαγών στα αμερικανικά επιτόκια με βάση τη νομισματική πολιτική της Fed. Το εργαλείο επιτρέπει στους χρήστες να υπολογίζουν την πιθανότητα μιας επικείμενης ανόδου ή πτώσης των επιτοκίων της FED.

Προσθέστε στο Ημερολόγιο
Ώρα Συνεδρίασης: 26.01.2022 21:00
Τιμή ΣΜΕ: 99,920
0,00 - 0,25
95,0%
0,25 - 0,50
5,0%
Επιτόκιο Στόχος Τρέχον Προηγούμενη Ημέρα Προηγούμενη Εβδομάδα
0,00 - 0,25 95,0% 95,0% 96,3%
0,25 - 0,50 5,0% 5,0% 3,7%
Ενημέρ: 22.01.2022 07:10 EET
Προσθέστε στο Ημερολόγιο
Ώρα Συνεδρίασης: 16.03.2022 20:00
Τιμή ΣΜΕ: 99,790
0,00 - 0,25
6,7%
0,25 - 0,50
88,7%
0,50 - 0,75
4,6%
Επιτόκιο Στόχος Τρέχον Προηγούμενη Ημέρα Προηγούμενη Εβδομάδα
0,00 - 0,25 6,7% 6,7% 10,5%
0,25 - 0,50 88,7% 88,7% 86,2%
0,50 - 0,75 4,6% 4,6% 3,3%
Ενημέρ: 22.01.2022 07:10 EET
Προσθέστε στο Ημερολόγιο
Ώρα Συνεδρίασης: 04.05.2022 21:00
Τιμή ΣΜΕ: 99,555
0,00 - 0,25
3,4%
0,25 - 0,50
48,7%
0,50 - 0,75
45,6%
0,75 - 1,00
2,2%
Επιτόκιο Στόχος Τρέχον Προηγούμενη Ημέρα Προηγούμενη Εβδομάδα
0,00 - 0,25 3,4% 3,3% 6,3%
0,25 - 0,50 48,7% 46,9% 56,0%
0,50 - 0,75 45,6% 47,5% 36,4%
0,75 - 1,00 2,2% 2,3% 1,3%
Ενημέρ: 22.01.2022 07:10 EET
Προσθέστε στο Ημερολόγιο
Ώρα Συνεδρίασης: 15.06.2022 21:00
Τιμή ΣΜΕ: 99,450
0,00 - 0,25
0,6%
0,25 - 0,50
11,8%
0,50 - 0,75
48,2%
0,75 - 1,00
37,5%
1,00 - 1,25
1,8%
Επιτόκιο Στόχος Τρέχον Προηγούμενη Ημέρα Προηγούμενη Εβδομάδα
0,00 - 0,25 0,6% 0,5% 1,2%
0,25 - 0,50 11,8% 9,5% 15,5%
0,50 - 0,75 48,2% 47,0% 52,4%
0,75 - 1,00 37,5% 41,0% 29,9%
1,00 - 1,25 1,8% 2,0% 1,1%
Ενημέρ: 22.01.2022 07:10 EET
Προσθέστε στο Ημερολόγιο
Ώρα Συνεδρίασης: 27.07.2022 21:00
Τιμή ΣΜΕ: 99,355
0,00 - 0,25
0,4%
0,25 - 0,50
7,8%
0,50 - 0,75
35,2%
0,75 - 1,00
41,3%
1,00 - 1,25
14,6%
1,25 - 1,50
0,7%
Επιτόκιο Στόχος Τρέχον Προηγούμενη Ημέρα Προηγούμενη Εβδομάδα
0,00 - 0,25 0,4% 0,3% 0,8%
0,25 - 0,50 7,8% 6,1% 10,4%
0,50 - 0,75 35,2% 32,7% 39,2%
0,75 - 1,00 41,3% 43,3% 37,9%
1,00 - 1,25 14,6% 16,9% 11,4%
1,25 - 1,50 0,7% 0,8% 0,4%
Ενημέρ: 22.01.2022 07:10 EET
Προσθέστε στο Ημερολόγιο
Ώρα Συνεδρίασης: 21.09.2022 21:00
Τιμή ΣΜΕ: 99,240
0,00 - 0,25
0,2%
0,25 - 0,50
4,3%
0,50 - 0,75
22,0%
0,75 - 1,00
38,4%
1,00 - 1,25
27,4%
1,25 - 1,50
7,4%
1,50 - 1,75
0,3%
Επιτόκιο Στόχος Τρέχον Προηγούμενη Ημέρα Προηγούμενη Εβδομάδα
0,00 - 0,25 0,2% 0,2% 0,4%
0,25 - 0,50 4,3% 3,6% 5,8%
0,50 - 0,75 22,0% 21,5% 25,4%
0,75 - 1,00 38,4% 38,8% 38,5%
1,00 - 1,25 27,4% 28,0% 24,1%
1,25 - 1,50 7,4% 7,5% 5,7%
1,50 - 1,75 0,3% 0,3% 0,2%
Ενημέρ: 22.01.2022 07:10 EET
Προσθέστε στο Ημερολόγιο
Ώρα Συνεδρίασης: 02.11.2022 20:00
Τιμή ΣΜΕ: 99,070
0,00 - 0,25
0,1%
0,25 - 0,50
2,9%
0,50 - 0,75
16,2%
0,75 - 1,00
33,0%
1,00 - 1,25
31,1%
1,25 - 1,50
14,0%
1,50 - 1,75
2,6%
1,75 - 2,00
0,1%
Επιτόκιο Στόχος Τρέχον Προηγούμενη Ημέρα Προηγούμενη Εβδομάδα
0,00 - 0,25 0,1% 0,1% 0,3%
0,25 - 0,50 2,9% 2,5% 4,2%
0,50 - 0,75 16,2% 15,6% 19,7%
0,75 - 1,00 33,0% 33,1% 34,7%
1,00 - 1,25 31,1% 31,6% 28,3%
1,25 - 1,50 14,0% 14,3% 11,0%
1,50 - 1,75 2,6% 2,7% 1,8%
1,75 - 2,00 0,1% 0,1% 0,1%
Ενημέρ: 22.01.2022 07:10 EET
Προσθέστε στο Ημερολόγιο
Ώρα Συνεδρίασης: 14.12.2022 21:00
Τιμή ΣΜΕ: 99,000
0,25 - 0,50
1,3%
0,50 - 0,75
8,6%
0,75 - 1,00
23,3%
1,00 - 1,25
32,2%
1,25 - 1,50
23,8%
1,50 - 1,75
9,1%
1,75 - 2,00
1,6%
Επιτόκιο Στόχος Τρέχον Προηγούμενη Ημέρα Προηγούμενη Εβδομάδα
0,00 - 0,25 0,1% 0,1% 0,1%
0,25 - 0,50 1,3% 1,4% 1,8%
0,50 - 0,75 8,6% 9,3% 10,1%
0,75 - 1,00 23,3% 24,8% 25,4%
1,00 - 1,25 32,2% 32,3% 32,3%
1,25 - 1,50 23,8% 22,5% 21,7%
1,50 - 1,75 9,1% 8,2% 7,5%
1,75 - 2,00 1,6% 1,3% 1,1%
2,00 - 2,25 0,1% 0,1% 0,0%
Ενημέρ: 22.01.2022 07:10 EET

Επιτόκια Fed Fund

Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email