Έκτακτα Γεγονότα
0

Περίληψη Τεχνικής Ανάλυσης σε Πραγματικό Χρόνο

Σύνδεση / Εγγραφή τώρα για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις
Προσαρμογή Η ροή και ενημέρωση όλων των δεδομένων γίνεται αυτόματα.
 

Παρακαλώ επιλέξτε το χρονικό διάστημα που προτιμάτε.

Στήλη 1
Στήλη 2
Στήλη 3
Στήλη 4

Αναζητήστε και προσθέστε τα επενδυτικά στοιχεία που επιθυμείτε

Τρέχουσες επιλογές: 0 από 0
Όνομα Τύπος 5 Λεπτά 15 Λεπτά Ωριαία Ημερησίως
EUR/USD Κινούμενοι Μέσοι: Πώληση Ουδέτερο Αγορά Ισχυρη Αγορά
Δείκτες: Πώληση Ισχυρη Αγορά Πώληση Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Πώληση Αγορά Ουδέτερο Ισχυρη Αγορά
GBP/USD Κινούμενοι Μέσοι: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Πώληση
Δείκτες: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ουδέτερο
USD/JPY Κινούμενοι Μέσοι: Αγορά Αγορά Αγορά Ισχυρη Αγορά
Δείκτες: Ισχυρη Αγορά Αγορά Δυνατη Πωληση Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Ισχυρη Αγορά Αγορά Ουδέτερο Ισχυρη Αγορά
USD/CHF Κινούμενοι Μέσοι: Αγορά Ουδέτερο Πώληση Δυνατη Πωληση
Δείκτες: Πώληση Δυνατη Πωληση Αγορά Δυνατη Πωληση
Σύνοψη: Ουδέτερο Πώληση Ουδέτερο Δυνατη Πωληση
AUD/USD Κινούμενοι Μέσοι: Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Αγορά
Δείκτες: Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
EUR/GBP Κινούμενοι Μέσοι: Δυνατη Πωληση Ουδέτερο Αγορά Ισχυρη Αγορά
Δείκτες: Πώληση Πώληση Ισχυρη Αγορά Αγορά
Σύνοψη: Δυνατη Πωληση Ουδέτερο Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
USD/CAD Κινούμενοι Μέσοι: Δυνατη Πωληση Πώληση Πώληση Δυνατη Πωληση
Δείκτες: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ουδέτερο Δυνατη Πωληση
Σύνοψη: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ουδέτερο Δυνατη Πωληση
NZD/USD Κινούμενοι Μέσοι: Αγορά Αγορά Ισχυρη Αγορά Αγορά
Δείκτες: Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ουδέτερο Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Αγορά Ισχυρη Αγορά
EUR/JPY Κινούμενοι Μέσοι: Δυνατη Πωληση Πώληση Αγορά Ισχυρη Αγορά
Δείκτες: Πώληση Ισχυρη Αγορά Δυνατη Πωληση Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Δυνατη Πωληση Ουδέτερο Ουδέτερο Ισχυρη Αγορά
EUR/CHF Κινούμενοι Μέσοι: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση
Δείκτες: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Πώληση Δυνατη Πωληση
Σύνοψη: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση
GBP/JPY Κινούμενοι Μέσοι: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Αγορά
Δείκτες: Αγορά Πώληση Δυνατη Πωληση Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Ουδέτερο Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ισχυρη Αγορά
GBP/CHF Κινούμενοι Μέσοι: Αγορά Πώληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση
Δείκτες: Αγορά Πώληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση
Σύνοψη: Αγορά Πώληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση
Αποποίηση Ευθύνης: Η Fusion Media θα ήθελε να σας υπενθυμίσει ότι τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Όλες οι τιμές CFD (μετοχές, δείκτες, ΣΜΕ), κρυπτονομισμάτων και Forex παρέχονται από διαμορφωτές της αγοράς και όχι από χρηματιστήρια, άρα οι τιμές μπορεί να μην είναι ακριβείς και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική τιμή αγοράς, κάτι που σημαίνει πως οι τιμές είναι ενδεικτικές και δεν είναι κατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Συνεπώς η Fusion Media δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια συναλλαγών μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των δεδομένων.
Η Fusion Media ή οποιοσδήποτε που σχετίζεται με την Fusion Media δεν αποδέχεται καμία υπαιτιότητα για απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα στήριξης σε πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, τιμών, διαγραμμάτων και σημάτων αγοράς/πώλησης που περιέχονται εντός αυτής της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με το κόστος και τους κινδύνους που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μια από τις πιο ριψοκίνδυνες μορφές επενδύσεων που υπάρχουν.
Η αγγλική έκδοση αυτής της συμφωνίας είναι η κύρια έκδοση, η οποία θα υπερισχύει όποτε υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της αγγλικής και της ελληνικής έκδοσης.
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email