Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🔎 Κοίταξε τα NVDA ProTips για να δεις άμεσα κινδύνους ή ανταμοιβές Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%

Περίληψη Τεχνικής Ανάλυσης σε Πραγματικό Χρόνο

Σύνδεση / Εγγραφή τώρα για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις
Προσαρμογή Η ροή και ενημέρωση όλων των δεδομένων γίνεται αυτόματα.
 

Παρακαλώ επιλέξτε το χρονικό διάστημα που προτιμάτε.

Στήλη 1
Στήλη 2
Στήλη 3
Στήλη 4

Αναζητήστε και προσθέστε τα επενδυτικά στοιχεία που επιθυμείτε

Τρέχουσες επιλογές: 0 από 0
Όνομα Τύπος 5 Λεπτά 15 Λεπτά Ωριαία Ημερησίως
EUR/USD Κινούμενοι Μέσοι: Πώληση Δυνατη Πωληση Πώληση Ισχυρη Αγορά
Δείκτες: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ισχυρη Αγορά
GBP/USD Κινούμενοι Μέσοι: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ουδέτερο Ισχυρη Αγορά
Δείκτες: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Αγορά Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ουδέτερο Ισχυρη Αγορά
USD/JPY Κινούμενοι Μέσοι: Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Αγορά Ισχυρη Αγορά
Δείκτες: Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
USD/CHF Κινούμενοι Μέσοι: Αγορά Πώληση Πώληση Αγορά
Δείκτες: Ισχυρη Αγορά Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Αγορά
Σύνοψη: Ισχυρη Αγορά Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Αγορά
AUD/USD Κινούμενοι Μέσοι: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Πώληση
Δείκτες: Αγορά Αγορά Ουδέτερο Αγορά
Σύνοψη: Ουδέτερο Ουδέτερο Πώληση Ουδέτερο
EUR/GBP Κινούμενοι Μέσοι: Αγορά Ουδέτερο Πώληση Ουδέτερο
Δείκτες: Αγορά Πώληση Δυνατη Πωληση Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Αγορά Ουδέτερο Δυνατη Πωληση Αγορά
USD/CAD Κινούμενοι Μέσοι: Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
Δείκτες: Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
NZD/USD Κινούμενοι Μέσοι: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Πώληση Αγορά
Δείκτες: Δυνατη Πωληση Πώληση Αγορά Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ουδέτερο Ισχυρη Αγορά
EUR/JPY Κινούμενοι Μέσοι: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Πώληση Ισχυρη Αγορά
Δείκτες: Πώληση Δυνατη Πωληση Ουδέτερο Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ουδέτερο Ισχυρη Αγορά
EUR/CHF Κινούμενοι Μέσοι: Πώληση Πώληση Δυνατη Πωληση Ισχυρη Αγορά
Δείκτες: Πώληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Πώληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ισχυρη Αγορά
GBP/JPY Κινούμενοι Μέσοι: Δυνατη Πωληση Ουδέτερο Αγορά Ισχυρη Αγορά
Δείκτες: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Δυνατη Πωληση Πώληση Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
GBP/CHF Κινούμενοι Μέσοι: Πώληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ισχυρη Αγορά
Δείκτες: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ισχυρη Αγορά
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email