Έκτακτα Γεγονότα
0

Περίληψη Τεχνικής Ανάλυσης σε Πραγματικό Χρόνο

Σύνδεση / Εγγραφή τώρα για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις
Προσαρμογή Η ροή και ενημέρωση όλων των δεδομένων γίνεται αυτόματα.
 

Παρακαλώ επιλέξτε το χρονικό διάστημα που προτιμάτε.

Στήλη 1
Στήλη 2
Στήλη 3
Στήλη 4

Αναζητήστε και προσθέστε τα επενδυτικά στοιχεία που επιθυμείτε

Τρέχουσες επιλογές: 0 από 0
Όνομα Τύπος 5 Λεπτά 15 Λεπτά Ωριαία Ημερησίως
EUR/USD Κινούμενοι Μέσοι: Πώληση Πώληση Αγορά Αγορά
Δείκτες: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ισχυρη Αγορά
Περίληψη: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ουδέτερο Ισχυρη Αγορά
GBP/USD Κινούμενοι Μέσοι: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Πώληση Πώληση
Δείκτες: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Αγορά
Περίληψη: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ουδέτερο
USD/JPY Κινούμενοι Μέσοι: Ουδέτερο Αγορά Ισχυρη Αγορά Αγορά
Δείκτες: Δυνατη Πωληση Αγορά Αγορά Ισχυρη Αγορά
Περίληψη: Πώληση Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
USD/CHF Κινούμενοι Μέσοι: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Αγορά
Δείκτες: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Αγορά
Περίληψη: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Αγορά
AUD/USD Κινούμενοι Μέσοι: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση
Δείκτες: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Πώληση
Περίληψη: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση
EUR/GBP Κινούμενοι Μέσοι: Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
Δείκτες: Αγορά Πώληση Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
Περίληψη: Ισχυρη Αγορά Ουδέτερο Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
USD/CAD Κινούμενοι Μέσοι: Αγορά Αγορά Δυνατη Πωληση Αγορά
Δείκτες: Αγορά Αγορά Αγορά Ουδέτερο
Περίληψη: Αγορά Αγορά Ουδέτερο Ουδέτερο
NZD/USD Κινούμενοι Μέσοι: Πώληση Πώληση Πώληση Πώληση
Δείκτες: Δυνατη Πωληση Πώληση Ουδέτερο Δυνατη Πωληση
Περίληψη: Δυνατη Πωληση Πώληση Ουδέτερο Δυνατη Πωληση
EUR/JPY Κινούμενοι Μέσοι: Πώληση Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
Δείκτες: Δυνατη Πωληση Ουδέτερο Αγορά Ισχυρη Αγορά
Περίληψη: Δυνατη Πωληση Ουδέτερο Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
EUR/CHF Κινούμενοι Μέσοι: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Αγορά
Δείκτες: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ισχυρη Αγορά
Περίληψη: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ισχυρη Αγορά
GBP/JPY Κινούμενοι Μέσοι: Πώληση Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
Δείκτες: Δυνατη Πωληση Αγορά Ουδέτερο Ισχυρη Αγορά
Περίληψη: Δυνατη Πωληση Αγορά Αγορά Ισχυρη Αγορά
GBP/CHF Κινούμενοι Μέσοι: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Πώληση
Δείκτες: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ισχυρη Αγορά
Περίληψη: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ουδέτερο
Αποποίηση Ευθύνης: Η Fusion Media θα ήθελε να σας υπενθυμίσει ότι τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Όλες οι τιμές CFD (μετοχές, δείκτες, ΣΜΕ), κρυπτονομισμάτων και Forex παρέχονται από διαμορφωτές της αγοράς και όχι από χρηματιστήρια, άρα οι τιμές μπορεί να μην είναι ακριβείς και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική τιμή αγοράς, κάτι που σημαίνει πως οι τιμές είναι ενδεικτικές και δεν είναι κατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Συνεπώς η Fusion Media δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια συναλλαγών μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των δεδομένων.
Η Fusion Media ή οποιοσδήποτε που σχετίζεται με την Fusion Media δεν αποδέχεται καμία υπαιτιότητα για απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα στήριξης σε πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, τιμών, διαγραμμάτων και σημάτων αγοράς/πώλησης που περιέχονται εντός αυτής της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με το κόστος και τους κινδύνους που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μια από τις πιο ριψοκίνδυνες μορφές επενδύσεων που υπάρχουν.
Η αγγλική έκδοση αυτής της συμφωνίας είναι η κύρια έκδοση, η οποία θα υπερισχύει όποτε υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της αγγλικής και της ελληνικής έκδοσης.
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email