Έκτακτα Γεγονότα
0

Περίληψη Τεχνικής Ανάλυσης σε Πραγματικό Χρόνο

Σύνδεση / Εγγραφή τώρα για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις
Προσαρμογή Η ροή και ενημέρωση όλων των δεδομένων γίνεται αυτόματα.
 

Παρακαλώ επιλέξτε το χρονικό διάστημα που προτιμάτε.

Στήλη 1
Στήλη 2
Στήλη 3
Στήλη 4

Αναζητήστε και προσθέστε τα επενδυτικά στοιχεία που επιθυμείτε

Τρέχουσες επιλογές: 0 από 0
Όνομα Τύπος 5 Λεπτά 15 Λεπτά Ωριαία Ημερησίως
EUR/USD Κινούμενοι Μέσοι: Αγορά Αγορά Αγορά Δυνατη Πωληση
Δείκτες: Πώληση Αγορά Ισχυρη Αγορά Δυνατη Πωληση
Σύνοψη: Ουδέτερο Αγορά Ισχυρη Αγορά Δυνατη Πωληση
GBP/USD Κινούμενοι Μέσοι: Αγορά Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
Δείκτες: Πώληση Ισχυρη Αγορά Αγορά Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Ουδέτερο Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
USD/JPY Κινούμενοι Μέσοι: Αγορά Αγορά Αγορά Ουδέτερο
Δείκτες: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Ουδέτερο Ουδέτερο Ισχυρη Αγορά Αγορά
USD/CHF Κινούμενοι Μέσοι: Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
Δείκτες: Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
AUD/USD Κινούμενοι Μέσοι: Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ουδέτερο Δυνατη Πωληση
Δείκτες: Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Δυνατη Πωληση
Σύνοψη: Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Αγορά Δυνατη Πωληση
EUR/GBP Κινούμενοι Μέσοι: Πώληση Πώληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση
Δείκτες: Ουδέτερο Πώληση Ισχυρη Αγορά Δυνατη Πωληση
Σύνοψη: Ουδέτερο Πώληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση
USD/CAD Κινούμενοι Μέσοι: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ουδέτερο Αγορά
Δείκτες: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Δυνατη Πωληση Δυνατη Πωληση Πώληση Ισχυρη Αγορά
NZD/USD Κινούμενοι Μέσοι: Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
Δείκτες: Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Αγορά
Σύνοψη: Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
EUR/JPY Κινούμενοι Μέσοι: Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Πώληση
Δείκτες: Πώληση Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Πώληση
Σύνοψη: Ουδέτερο Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Πώληση
EUR/CHF Κινούμενοι Μέσοι: Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Αγορά
Δείκτες: Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
GBP/JPY Κινούμενοι Μέσοι: Αγορά Αγορά Ισχυρη Αγορά Αγορά
Δείκτες: Δυνατη Πωληση Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Ουδέτερο Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
GBP/CHF Κινούμενοι Μέσοι: Αγορά Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
Δείκτες: Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
Σύνοψη: Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά Ισχυρη Αγορά
Αποποίηση Ευθύνης: Η Fusion Media θα ήθελε να σας υπενθυμίσει ότι τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Όλες οι τιμές CFD (μετοχές, δείκτες, ΣΜΕ), κρυπτονομισμάτων και Forex παρέχονται από διαμορφωτές της αγοράς και όχι από χρηματιστήρια, άρα οι τιμές μπορεί να μην είναι ακριβείς και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική τιμή αγοράς, κάτι που σημαίνει πως οι τιμές είναι ενδεικτικές και δεν είναι κατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Συνεπώς η Fusion Media δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια συναλλαγών μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των δεδομένων.
Η Fusion Media ή οποιοσδήποτε που σχετίζεται με την Fusion Media δεν αποδέχεται καμία υπαιτιότητα για απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα στήριξης σε πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, τιμών, διαγραμμάτων και σημάτων αγοράς/πώλησης που περιέχονται εντός αυτής της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με το κόστος και τους κινδύνους που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μια από τις πιο ριψοκίνδυνες μορφές επενδύσεων που υπάρχουν.
Η αγγλική έκδοση αυτής της συμφωνίας είναι η κύρια έκδοση, η οποία θα υπερισχύει όποτε υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της αγγλικής και της ελληνικής έκδοσης.
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email