Χαμ. 52 εβδ. - Μετοχές Ελλάδα

Το χαμηλό 52 εβδομάδων είναι η χαμηλότερη τιμή στην οποία έχει διαπραγματευθεί μια μετοχή κατά τη διάρκεια ενός τρέχοντος έτους. Πολλοί θιασώτες της αγοράς βλέπουν το χαμηλό 52 εβδομάδων ως ένα σημαντικό παράγοντα στον υπολογισμό της τρέχουσας τιμής μιας μετοχής και στην πρόβλεψη της μελλοντικής κίνησης αυτής.
Τελευταία
Υψηλή
Χαμηλό
0,460,470,46-0,03-6,84%523,03K
5,545,755,50-0,08-1,42%28,11K
3,163,203,14-0,09-2,77%8,06K
2,642,642,64-0,26-8,97%200
6,206,306,150,000,00%0