Έκτακτα Γεγονότα
Προσφορές
Όλοι οι τύποι

Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση

0
Ad-Free έκδοση. Αναβαθμίστε την Investing.com εμπειρία σας. Εξοικονομήστε μέχρι και 40% Περισσότερες λεπτομέρειες

Fibonacci Υπολογιστής

Άνοδος

Υπολόγισε
}
Παλινδρόμηση
0% (b)
23,6%
38,2%
50%
61,8%
76,4%
100% (a)
138,2%
Επεκτάσεις
261,8%
200%
161,8%
138,2%
100%
61,8%
50%
38,2%
23,6%

Κάθοδος

Υπολόγισε
}
Παλινδρόμηση
138,2%
100% (a)
76,4%
61,8%
50%
38,2%
23,6%
0% (b)
Επεκτάσεις
23,6%
38,2%
50%
61,8%
100%
138,2%
161,8%
200%
261,8%
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email