Ελλάδα - Δείκτες

Μείνετε ενημερωμένοι για τα τρέχοντα δεδομένα για μετοχές, ομόλογα και δείκτες τομέων για τη Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων τιμών, το υψηλό, χαμηλό και την ποσοστιαία μεταβολή ημέρας για κάθε δείκτη. Κάντε κλικ στους δείκτες για τεχνικά διαγράμματα και περισσότερες πληροφορίες.
Τελευταία
Υψηλή
Χαμηλό
1.215,801.240,261.215,80-1,95-0,16%
2.975,163.043,012.975,11+1,97+0,07%