Έκτακτα Γεγονότα
0
Ad-Free έκδοση. Αναβαθμίστε την Investing.com εμπειρία σας. Εξοικονομήστε μέχρι και 40% Περισσότερες λεπτομέρειες

Μεταβλητότητα Forex

 Εβδομάδες
Σύμβολο Pips %
AUD/CAD 60.67 0.66
AUD/CHF 60.94 0.90
AUD/JPY 90.04 1.07
AUD/NZD 62.78 0.60
AUD/USD 61.98 0.85
CAD/CHF 59.09 0.80
CAD/JPY 86.52 0.95
CHF/JPY 81.70 0.66
EUR/AUD 129.09 0.83
EUR/CAD 107.28 0.75
EUR/CHF 48.43 0.46
EUR/GBP 46.23 0.55
EUR/JPY 89.81 0.69
EUR/NZD 124.66 0.77
EUR/USD 68.11 0.60
GBP/AUD 131.32 0.71
GBP/CAD 108.92 0.65
GBP/CHF 84.93 0.68
GBP/JPY 119.16 0.77
GBP/NZD 134.31 0.70
Σύμβολο Pips %
GBP/USD 80.37 0.60
NZD/JPY 77.65 0.97
NZD/USD 58.22 0.83
USD/BRL 747.74 1.36
USD/CAD 86.71 0.69
USD/CHF 59.57 0.64
USD/CNY 137.93 0.22
USD/DKK 395.52 0.60
USD/HKD 49.39 0.06
USD/ILS 272.93 0.88
USD/INR 301.93 0.41
USD/JPY 66.82 0.58
USD/MXN 2,220.78 1.07
USD/RUB 9,350.60 1.28
USD/SEK 947.84 1.07
USD/SGD 51.44 0.38
USD/TRY 0.00 0.00
USD/ZAR 2,317.79 1.49
XAG/USD 503.82 2.03
XAU/USD 1,879.24 1.02
EUR/USD - Ημερήσια Ρευστότητα

Χρονικό διάστημα (μήνες):

EUR/USD - Ωριαία Ρευστότητα
EUR/USD - Ρευστότητα Ανά Ημέρα
  • Δευτέρα
  • Τρίτη
  • Τετάρτη
  • Πέμπτη
  • Παρασκευή

Τι είναι η αστάθεια;

Η αστάθεια είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται όταν γίνεται αναφορά στη μεταβολή της τιμής διαπραγμάτευσης με την πάροδο του χρόνου. Όσο πιο ευρύ είναι το πεδίο μεταβολής της τιμής, τόσο μεγαλύτερη θεωρείται η αστάθεια. Για παράδειγμα, ένα χρεόγραφο με διαδοχικές τιμές κλεισίματος 5, 20, 13, 7 και 17 είναι πολύ πιο ασταθές από ένα παρόμοιο χρεόγραφο με διαδοχικές τιμές κλεισίματος 7, 9, 6, 8 και 10. Τα χρεόγραφα με μεγαλύτερη αστάθεια θεωρούνται πιο επισφαλή καθώς η κίνηση της τιμής - είτε πάνω είτε κάτω - αναμένεται να είναι μεγαλύτερη συγκρινόμενη με παρόμοια, αλλά λιγότερα ασταθή χρεόγραφα. Η αστάθεια ενός ζεύγους μετριέται υπολογίζοντας την τυπική απόκλιση των αποδόσεων του. Η τυπική απόκλιση είναι ένα μέτρο της απόκλισης των τιμών από τη μέση τιμή (το μέσο όρο).

Η σημασία της αστάθειας για τους επενδυτές

Είναι σημαντικό για κάθε επενδυτή να έχει επίγνωση της αστάθειας ενός χρεογράφου καθώς δεν είναι όλα τα επίπεδα αστάθειας το ίδιο κατάλληλα για συγκεκριμένες στρατηγικές και επενδυτικά αισθήματα. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής Forex που θέλει να αυξήσει το κεφάλαιο του σταθερά χωρίς να αναλάβει μεγάλο ρίσκο συνιστάται να επιλέξει ένα ζεύγος νομισμάτων με χαμηλότερη αστάθεια. Από την άλλη πλευρά, ένας επενδυτής που αποζητά το ρίσκο θα αναζητούσε ένα ζεύγος νομισμάτων με υψηλότερη αστάθεια για να επωφεληθεί από τις μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις τιμών που προσφέρει το πιο ασταθές ζεύγος. Με τα δεδομένα από το εργαλείο μας, θα μπορείτε να καθορίσετε ποια ζεύγη είναι τα πιο ασταθή· μπορείτε επίσης να δείτε ποιες είναι οι περισσότερο - και λιγότερο - ασταθείς ημέρες και ώρες της εβδομάδας για συγκεκριμένα ζεύγη, επιτρέποντας σας έτσι να βελτιστοποιήσετε τη στρατηγική των συναλλαγών σας.

Τι επηρεάζει την αστάθεια των ζευγών νομισμάτων;

Τα οικονομικά γεγονότα και/ή τα γεγονότα που σχετίζονται με την αγορά, όπως μια μεταβολή στο επιτόκιο μιας χώρας ή μια πτώση στις τιμές των εμπορευμάτων, είναι συχνά πηγή συναλλαγματικής αστάθειας. Ο βαθμός της αστάθειας καθορίζεται από διάφορες πτυχές των ζευγαρωμένων νομισμάτων και των οικονομιών τους. Ένα ζεύγος νομισμάτων - το ένα από μια οικονομία εξαρτώμενη κυρίως από τα εμπορεύματα, το άλλο από μια οικονομία βασιζόμενη στις υπηρεσίες - τείνει να είναι πιο ασταθές εξαιτίας των εγγενών διαφορών των κινητήριων δυνάμεων των οικονομιών της κάθε χώρας. Επιπλέον, ένα ζεύγος νομισμάτων με διαφορετικά επίπεδα επιτοκίων θα είναι πιο ασταθές από ότι ζεύγη νομισμάτων από οικονομίες με παρόμοια επιτόκια. Τέλος, τα διασταυρωμένα ζεύγη (ζεύγη που δεν περιλαμβάνουν το αμερικανικό δολάριο) και τα "εξωτικά" διασταυρωμένα ζεύγη (ζεύγη που περιλαμβάνουν ένα λιγότερο σημαντικό νόμισμα) επίσης τείνουν να είναι πιο ασταθή και να έχουν μεγαλύτερα ανοίγματα ζήτησης προσφοράς (Ask-Bid spreads). Επιπλέον κινητήριες δυνάμεις της αστάθειας είναι ο πληθωρισμός, το κυβερνητικό χρέος και τα ελλειμματικά ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών· η πολιτική και οικονομική σταθερότητα της χώρας της οποίας το νόμισμα "είναι στο παιχνίδι" θα επηρεάσει επίσης τη συναλλαγματική αστάθεια. Επίσης τα νομίσματα που δεν εποπτεύονται από μια κεντρική τράπεζα - όπως το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα - θα είναι περισσότερο ασταθή αφού είναι κερδοσκοπικά από τη φύση τους.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον Υπολογιστή Αστάθειας Forex;

Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε τον αριθμό των εβδομάδων για τις οποίες επιθυμείτε να υπολογίσετε την αστάθεια των ζευγών. Παρατηρήστε πως όσο μεγαλύτερο είναι το επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο τόσο μικρότερη είναι η αστάθεια συγκρινόμενη με μικρότερες πιο ασταθείς περιόδους. Αφού προβληθούν τα δεδομένα, κάντε κλικ σε ένα ζεύγος για να δείτε τη μέση ημερήσια αστάθεια, τη μέση ωριαία αστάθεια και μια ανάλυση της αστάθειας του ζεύγους ανάλογα με την ημέρα της εβδομάδας.

Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email