Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🟢 Οι αγορές ανεβαίνουν. Κάθε ένα από τα 120.000 και πλέον μέλη της κοινότητας μας ξέρει τι να κάνει.
Μπορείς να μάθεις και εσύ.
Eξαργύρωση έκπτωσης 40%

Υπολογιστές Συναλλαγών

Υπολογιστής Fibonacci

Με τον Υπολογιστή Fibonacci, μπορείτε να δημιουργήσετε βασικές τιμές παλινδρόμησης και επέκτασης Fibonacci, εισάγοντας την υψηλή και χαμηλή τιμή της επιλογής σας. Αυτό είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την πρόβλεψη προσεγγιστικών στόχων τιμών.

Υπολογιστής Σημείου Περιστροφής

Αυτό το εργαλείο σας επιτρέπει να λάβετε σημεία περιστροφής σε τέσσερα διαφορετικά δημοφιλή συστήματα, συμπληρώνοντας τις τιμές υψηλού, χαμηλού και κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Είναι χρήσιμο για τον καθορισμό της υποστήριξης, της αντίστασης και των σημείων εισόδου και εξόδου.

Υπολογιστής Μονάδων

Αυτό το εργαλείο θα σας δώσει την αξία ανά μονάδα στο νόμισμα του λογαριασμού σας για όλα τα σημαντικά ζεύγη νομισμάτων. Όλες οι τιμές συναλλάγματος είναι σε πραγματικό χρόνο.

Υπολογιστής Κερδών

Ο υπολογιστής κερδών σας επιτρέπει να υπολογίσετε τα κέρδη ή τις ζημιές για όλα τα σημαντικά νομίσματα, δίνοντας αποτελέσματα σε ένα από τα οχτώ βασικά νομίσματα.

Υπολογιστής Περιθωρίου

Το εργαλείο υπολογίζει το απαιτούμενο ποσό για τη διατήρηση ανοιχτών θέσεις, με βάση το % περιθωρίου του λογαριασμού. Το αποτέλεσμα βασίζεται στην ισοτιμία του νομίσματος σε πραγματικό χρόνο.

Υπολογιστής Carry Trade

Αυτό το εργαλείο υπολογίζει το ποσό τόκου που κερδήθηκε ή πληρώθηκε σε συναλλαγές που γίνονται για μεγάλες χρονικές περιόδους, με βάση τη διαφορά επιτοκίων στα συναλλασσόμενα ζεύγη.

Υπολογιστής Προθεσμιακών Τιμών

Ο Υπολογιστής Προθεσμιακής Ισοτιμίας σας επιτρέπει να υπολογίσετε προθεσμιακές τιμές και πόντους για ένα μόνο ζεύγος νομισμάτων, βασιζόμενος στη συναλλαγματική ισοτιμία όψεως, στην ημερομηνία spot, στην προθεσμιακή παράδοση και σε ξένα/εγχώρια επιτόκια. Οι υπολογισμοί απορρέουν από συναλλαγματικές ισοτιμίες πραγματικού χρόνου. H τιμή όψεως, τα επιτόκια και η περίοδος μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να προκύψουν βέλτιστα, ξεχωριστά αποτελέσματα.

Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email