Ασφάλιστρα Κινδύνου (CDS)

Τα ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) είναι ένας τύπος ασφάλισης έναντι του κινδύνου μη εξυπηρέτησης χρέους μιας συγκεκριμένης χώρας. Όσο υψηλότερη η τιμή, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα μη εξυπηρέτησης του χρέους. Στον ακόλουθο πίνακα θα βρείτε CDS για όλες τις διαφορετικές χώρες του κόσμου.
Τελευταία
Ώρα
334,97+6,65+2,03%-8,85%-33,87%
89,14+0,01+0,01%-18,12%-29,88%
45,05-0,46-1,01%-2,24%+124,58%
35,22+0,15+0,43%+9,34%+39,49%
47,83+0,13+0,27%-11,90%-9,72%
146,24+4,07+2,86%-11,72%-38,34%
17,20+0,06+0,35%-28,98%-51,09%
39,600,000,00%+1,62%+0,87%
99,00+2,95+3,07%-8,24%-20,83%
25,990,000,00%-5,46%-5,46%
109,94-0,01-0,01%-19,65%+195,62%
1.335,92+62,52+4,91%-16,71%+77,54%
59,29+1,02+1,75%-20,11%-22,17%
75,27+1,01+1,36%-14,59%-16,47%
82,93+0,02+0,02%+0,02%+2,98%
51,72+0,28+0,54%-21,22%-12,56%
25,30+0,08+0,32%-13,42%+0,20%
7,47-0,07-0,93%-15,59%0,00%
28,69-0,41-1,41%-26,62%-42,34%
235,40+3,36+1,45%-7,30%-10,74%
19,010,000,00%-9,52%0,00%