Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
💼 Προστάτευσε το χαρτοφυλάκιο σου με AI επιλογές μετοχών από το InvestingPro - ΤΩΡΑ ως και 50% ΜΕΙΟΝ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Συναλλακτικά και Επενδυτικά Εργαλεία

Ημερολόγια

Οικονομικό Ημερολόγιο

Με το Ζωντανό Οικονομικό Ημερολόγιο, μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα σημαντικά γεγονότα που κατευθύνουν τις χρηματιστηριακές αγορές. Μπορείτε να τροποποιήσετε το ημερολόγιό σας βάζοντας φίλτρα ανάλογα με το νόμισμα, τη σημασία του γεγονότος και το ημερολογιακό εύρος. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για θεμελιώδεις επενδυτές.

Επενδυτικά Εργαλεία

Μετατροπέας Νομίσματος

Χρησιμοποιήστε τον μετατροπέα νομισμάτων για μετατροπή οποιουδήποτε ποσού από ένα νόμισμα σε άλλο. Ο μετατροπέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα βασικά νομίσματα όπως επίσης και για τα εξωτικά. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένες ημερομηνίες προκειμένου να δείτε τις τιμές αγοράς της ημέρας. Ο μετατροπέας σας επιτρέπει να μεταφερθείτε μεταξύ των επιλεγμένων νομισμάτων μέσω του κουμπιού στο μέσο του μετατροπέα. Όταν επιλέξετε τα νομίσματά σας, θα δείτε μια επισκόπηση για τη δραστηριότητα του ζεύγους για τις τελευταίες 7 μέρες καθώς επίσης και το εύρος ημέρας και 52 εβδομάδων. Περάστε τον κέρσορα από το βέλος εύρους για να δείτε την τρέχουσα τιμή αγοράς.

Αριθμομηχανές

Υπολογιστής Fibonacci

Με τον Υπολογιστή Fibonacci, μπορείτε να δημιουργήσετε βασικές τιμές παλινδρόμησης και επέκτασης Fibonacci, εισάγοντας την υψηλή και χαμηλή τιμή της επιλογής σας. Αυτό είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την πρόβλεψη προσεγγιστικών στόχων τιμών.

Υπολογιστής Σημείου Περιστροφής

Αυτό το εργαλείο σας επιτρέπει να λάβετε σημεία περιστροφής σε τέσσερα διαφορετικά δημοφιλή συστήματα, συμπληρώνοντας τις τιμές υψηλού, χαμηλού και κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Είναι χρήσιμο για τον καθορισμό της υποστήριξης, της αντίστασης και των σημείων εισόδου και εξόδου.

Εργαλεία Συναλλαγών

Χάρτης Θερμότητας Νομισμάτων

Ο Χάρτης Θερμοκρασίας Συνάλλαγμα είναι ένα σύνολο πινάκων που εμφανίζουν την σχετική ισχύ των βασικών ζευγαριών νομισμάτων σε σύγκριση.

Μεταβλητότητα Forex

Το εργαλείο Μεταβλητότητας Forex εμφανίζει την συσχέτιση για βασικά, εξωτικά και διασταυρούμενα ζεύγη νομισμάτων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μενού επιλογών για να επιλέξετε το βασικό ζεύγος νομισμάτων, τη χρονική περίοδο και τον αριθμό περιόδων.

Προσωπικά Χρηματοοικονομικά Εργαλεία

Υπολογιστής Υποθήκης

Ο Υπολογιστής Υποθήκης του Investing.com σας επιτρέπει να σκιαγραφήσετε έναν κατάλληλο προϋπολογισμό για την αγορά μιας καινούργιας κατοικίας. Ο υπολογιστής είναι σχεδιασμένος για να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε τη μηνιαία πληρωμή υποθήκης, την πληρωμή τόκων, φόρων & ασφάλισης, καθώς και το υπόλοιπο πληρωμών με την πάροδο των ετών και το σύνολο όλων των εξόδων της υποθήκης. Μπορείτε να προσαρμόσετε εύκολα διάφορες μεταβλητές όπως το ποσό του δανείου, το επιτόκιο και τη διάρκεια του δανείου για να δείτε το αποτέλεσμα στη μηνιαία πληρωμή. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ως μεταβλητή το μηνιαίο εισόδημα σας για να καταρτίσετε το πιο προσιτό οικονομικά σενάριο για τον προσωπικό σας προϋπολογισμό.

Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email