Έκτακτα Γεγονότα
0

Κινητός Μέσος Όρος

Χρονικό Πλαίσιο
Όνομα MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
EUR/USD 1,1709
Πώληση
1,1710
Πώληση
1,1708
Πώληση
1,1683
Αγορά
1,1688
Αγορά
1,1705
Αγορά
GBP/USD 1,3236
Πώληση
1,3234
Πώληση
1,3244
Πώληση
1,3215
Αγορά
1,3221
Αγορά
1,3238
Πώληση
AUD/USD 0,7414
Πώληση
0,7416
Πώληση
0,7423
Πώληση
0,7415
Πώληση
0,7405
Πώληση
0,7416
Πώληση
USD/JPY 112,36
Αγορά
112,33
Αγορά
112,36
Αγορά
112,45
Πώληση
112,16
Αγορά
111,43
Αγορά
USD/CHF 0,9969
Πώληση
0,9968
Πώληση
0,9979
Πώληση
1,0008
Πώληση
0,9985
Πώληση
0,9951
Αγορά
EUR/GBP 0,8847
Αγορά
0,8848
Πώληση
0,8840
Αγορά
0,8840
Αγορά
0,8841
Αγορά
0,8842
Αγορά
USD/CAD 1,3137
Πώληση
1,3139
Πώληση
1,3140
Πώληση
1,3156
Πώληση
1,3163
Πώληση
1,3142
Πώληση
EUR/JPY 131,56
Αγορά
131,53
Αγορά
131,55
Αγορά
131,37
Αγορά
131,10
Αγορά
130,43
Αγορά
USD/DKK 6,3653
Αγορά
6,3652
Αγορά
6,3664
Πώληση
6,3808
Πώληση
6,3778
Πώληση
6,3678
Πώληση
USD/MXN 18,8355
Αγορά
18,8329
Αγορά
18,8318
Αγορά
18,8969
Πώληση
18,9465
Πώληση
19,0674
Πώληση
GBP/JPY 148,72
Αγορά
148,66
Αγορά
148,81
Πώληση
148,61
Αγορά
148,29
Αγορά
147,52
Αγορά
USD/VND 23.053,9
Αγορά
23.050,6
Αγορά
23.023,0
Αγορά
23.024,4
Αγορά
23.037,7
Αγορά
23.031,0
Αγορά
GBP/EUR 1,1304
Πώληση
1,1302
Αγορά
1,1312
Πώληση
1,1312
Πώληση
1,1311
Πώληση
1,1310
Πώληση
USD/TRY 4,8536
Αγορά
4,8483
Αγορά
4,8437
Αγορά
4,8465
Αγορά
4,8319
Αγορά
4,7317
Αγορά
USD/INR 68,656
Πώληση
68,584
Πώληση
68,595
Πώληση
68,523
Πώληση
68,592
Πώληση
68,686
Πώληση
USD/RUB 62,3025
Αγορά
62,2850
Αγορά
62,3429
Πώληση
62,2723
Αγορά
62,3847
Πώληση
62,7521
Πώληση
USD/BRL 3,8603
Πώληση
3,8611
Πώληση
3,8572
Αγορά
3,8637
Πώληση
3,8602
Πώληση
3,8749
Πώληση
 
Πληροφορίες Κινούμενων Μέσων

Ο κινητός Μέσος Όρος είναι ένας δείκτης που ομαλοποιεί ένα γράφημα.Το καθιστά ευκολότερο στο δίαβασμα και βοηθά στην "πρόβλεψη" μελλοντικών τιμών. Υπάρχουν διάφοροι τύποι δείκτων "κινητού μέσου όρου", ένας "ομαλότερος" από τον άλλον. Όσο πιο λεία είναι η γραμμή του κινητού μέσου όρου τόσο λιγότερο λεπτομερής είναι η εικόνα που διαμορφώνεται και πιο αργή η αντίδραση στην κίνηση των τιμών.Ο "Απλός Κινητός Μέσος Όρος" δεν λαμβάνει υπόψην του, τις αιχμές(ακίδες) με αποτέλεσμα να μην δίνει τόσο ακριβή εικόνα όπως ο "Εκθετικός Κινητός Μέσος Όρος".

 
Αποποίηση Ευθύνης: Η Fusion Media θα ήθελε να σας υπενθυμίσει ότι τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Όλες οι τιμές CFD (μετοχές, δείκτες, ΣΜΕ), κρυπτονομισμάτων και Forex παρέχονται από διαμορφωτές της αγοράς και όχι από χρηματιστήρια, άρα οι τιμές μπορεί να μην είναι ακριβείς και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική τιμή αγοράς, κάτι που σημαίνει πως οι τιμές είναι ενδεικτικές και δεν είναι κατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Συνεπώς η Fusion Media δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια συναλλαγών μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των δεδομένων.
Η Fusion Media ή οποιοσδήποτε που σχετίζεται με την Fusion Media δεν αποδέχεται καμία υπαιτιότητα για απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα στήριξης σε πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, τιμών, διαγραμμάτων και σημάτων αγοράς/πώλησης που περιέχονται εντός αυτής της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με το κόστος και τους κινδύνους που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μια από τις πιο ριψοκίνδυνες μορφές επενδύσεων που υπάρχουν.
Η αγγλική έκδοση αυτής της συμφωνίας είναι η κύρια έκδοση, η οποία θα υπερισχύει όποτε υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της αγγλικής και της ελληνικής έκδοσης.
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email