Έκτακτα Γεγονότα
0

Κινητός Μέσος Όρος

Χρονικό Πλαίσιο
Όνομα MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
EUR/USD 1,1367
Πώληση
1,1366
Πώληση
1,1362
Αγορά
1,1365
Πώληση
1,1375
Πώληση
1,1407
Πώληση
GBP/USD 1,2955
Αγορά
1,2955
Αγορά
1,2951
Αγορά
1,2910
Αγορά
1,2914
Αγορά
1,2885
Αγορά
AUD/USD 0,7136
Πώληση
0,7131
Αγορά
0,7130
Αγορά
0,7142
Πώληση
0,7160
Πώληση
0,7177
Πώληση
USD/JPY 109,67
Πώληση
109,58
Αγορά
109,47
Αγορά
109,54
Αγορά
109,48
Αγορά
109,00
Αγορά
USD/CHF 0,9975
Αγορά
0,9974
Αγορά
0,9974
Αγορά
0,9973
Αγορά
0,9957
Αγορά
0,9905
Αγορά
EUR/GBP 0,8774
Πώληση
0,8773
Πώληση
0,8773
Πώληση
0,8803
Πώληση
0,8808
Πώληση
0,8853
Πώληση
USD/CAD 1,3326
Πώληση
1,3335
Πώληση
1,3338
Πώληση
1,3316
Αγορά
1,3293
Αγορά
1,3279
Αγορά
EUR/JPY 124,66
Πώληση
124,54
Αγορά
124,39
Αγορά
124,49
Αγορά
124,53
Αγορά
124,34
Αγορά
USD/DKK 6,5688
Αγορά
6,5697
Αγορά
6,5718
Πώληση
6,5699
Αγορά
6,5641
Αγορά
6,5446
Αγορά
USD/MXN 19,1444
Πώληση
19,1529
Πώληση
19,1582
Πώληση
19,1712
Πώληση
19,1096
Αγορά
19,0714
Αγορά
GBP/JPY 142,07
Αγορά
141,96
Αγορά
141,78
Αγορά
141,41
Αγορά
141,39
Αγορά
140,46
Αγορά
USD/VND 23.199,0
Πώληση
23.199,3
Πώληση
23.200,0
Πώληση
23.192,6
Αγορά
23.201,6
Πώληση
23.241,1
Πώληση
GBP/EUR 1,1397
Αγορά
1,1399
Αγορά
1,1399
Αγορά
1,1359
Αγορά
1,1354
Αγορά
1,1296
Αγορά
USD/TRY 5,3416
Πώληση
5,3415
Πώληση
5,3418
Πώληση
5,3388
Πώληση
5,3416
Πώληση
5,3894
Πώληση
USD/INR 71,212
Αγορά
71,230
Πώληση
71,246
Πώληση
71,262
Πώληση
71,219
Πώληση
71,029
Αγορά
USD/RUB 66,4836
Πώληση
66,4794
Πώληση
66,4715
Πώληση
66,4013
Πώληση
66,5870
Πώληση
67,0513
Πώληση
USD/BRL 3,7976
Αγορά
3,7795
Αγορά
3,7723
Αγορά
3,7562
Αγορά
3,7322
Αγορά
3,7559
Αγορά
 
Πληροφορίες Κινούμενων Μέσων

Ο κινητός Μέσος Όρος είναι ένας δείκτης που ομαλοποιεί ένα γράφημα.Το καθιστά ευκολότερο στο δίαβασμα και βοηθά στην "πρόβλεψη" μελλοντικών τιμών. Υπάρχουν διάφοροι τύποι δείκτων "κινητού μέσου όρου", ένας "ομαλότερος" από τον άλλον. Όσο πιο λεία είναι η γραμμή του κινητού μέσου όρου τόσο λιγότερο λεπτομερής είναι η εικόνα που διαμορφώνεται και πιο αργή η αντίδραση στην κίνηση των τιμών.Ο "Απλός Κινητός Μέσος Όρος" δεν λαμβάνει υπόψην του, τις αιχμές(ακίδες) με αποτέλεσμα να μην δίνει τόσο ακριβή εικόνα όπως ο "Εκθετικός Κινητός Μέσος Όρος".

 
Αποποίηση Ευθύνης: Η Fusion Media θα ήθελε να σας υπενθυμίσει ότι τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Όλες οι τιμές CFD (μετοχές, δείκτες, ΣΜΕ), κρυπτονομισμάτων και Forex παρέχονται από διαμορφωτές της αγοράς και όχι από χρηματιστήρια, άρα οι τιμές μπορεί να μην είναι ακριβείς και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική τιμή αγοράς, κάτι που σημαίνει πως οι τιμές είναι ενδεικτικές και δεν είναι κατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Συνεπώς η Fusion Media δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια συναλλαγών μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των δεδομένων.
Η Fusion Media ή οποιοσδήποτε που σχετίζεται με την Fusion Media δεν αποδέχεται καμία υπαιτιότητα για απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα στήριξης σε πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, τιμών, διαγραμμάτων και σημάτων αγοράς/πώλησης που περιέχονται εντός αυτής της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με το κόστος και τους κινδύνους που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μια από τις πιο ριψοκίνδυνες μορφές επενδύσεων που υπάρχουν.
Η αγγλική έκδοση αυτής της συμφωνίας είναι η κύρια έκδοση, η οποία θα υπερισχύει όποτε υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της αγγλικής και της ελληνικής έκδοσης.
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email