😎 Αποκλειστική καλοκαιρινή προσφορά - 50% έκπτωση στις ΑΙ επιλογές μετοχών από το InvestingProΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

EFG Eurobank Ergasias (EURBr)

Παράγωγα δεδομένα - ζωντανά
Νόμισμα EUR
Αποποίηση
2,1200
0,0000(0,00%)
Κλειστό
Βαθμολογία EURBr
Πλήρη ανάλυση
Δαπανά μετρητά με γρήγορο ρυθμό
Αναμένονται αποτελέσματα κερδών σε 13 ημέρες
Εύλογη τιμή
Εύρος ημέρας
2,08002,1300
52 Εβδομ.
1,34102,2090
Πρ. Κλείσιμο
2,12
Άνοιγμα
2,11
Εύρος ημέρας
2,08-2,13
52 Εβδομ.
1,341-2,209
Όγκος
3.409.999
Μ. Όγκος (3μ)
6.654.102
Ετήσια Μεταβολή
32,62%
Λογιστική αξία / μετοχή
Ξεκλείδωμα
Εύλογη αξία
Ξεκλείδωμα
Αναμεν. εύλογη αξία
Ξεκλείδωμα
Βαθμολογία EURBrpro icon
Υγεία εταιρείας
pro lockΞεκλείδωμα
Εύλογη αξία
pro lockΞεκλείδωμα τιμής
Εύλογη τιμήpro lock
Upsidepro lock
Τεχνική ανάλυση
Ισχυρη Αγορά
Τιμή στόχος
2,5819
Ανοδικά
+21,7877%
Γνώμες μελών
Bearish
Bullish
ProTips
Διαπραγματεύεται σε ένα χαμηλό πολλαπλάσιο κερδών

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

905,59
LLY
-3,82%
11,81
AGNr
-2,24%
1,658
ACBr
-1,60%
7,30
LMDr
+0,55%
  • ΚΑΛΗΜΕΡΑ-Τετάρτη 10 Μαρτίου
    • Πηγή:Reuters
  • ΚΑΛΗΜΕΡΑ-Πέμπτη 19 Νοεμβρίου
    • Πηγή:Reuters
  • ΚΑΛΗΜΕΡΑ-Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου
    • Πηγή:Reuters

EFG Eurobank Ergasias - Προφίλ Εταιρείας

Η Eurobank Εργασίας Α.Ε. είναι μια εταιρεία με έδρα την Ελλάδα η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς τραπεζικής ιδιωτών πελατών και επιχειρήσεων, στον τομέα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων, ασφαλιστικών και άλλων υπηρεσιών. Λειτουργεί κάτω απο τους ακόλουθους επιχειρηματικούς τομείς: Λιανική Τραπεζική, περιλαμβάνει λογαριασμούς όψεως πελατών, ταμιευτηρίου, καταθέσεις και καταθετικά-επενδυτικά προϊόντα, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια, χορηγήσεις μικρών επιχειρήσεων και στεγαστικά δάνεια· Τραπεζική Επιχειρήσεων, περιλαμβάνει υπηρεσίες άμεσων χρεώσεων, λογαριασμούς όψεως, καταθέσεις, ανοιχτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς, δάνεια και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις, προϊόντα συναλλάγματος και παράγωγα προϊόντα για εταιρείες, υπηρεσίες θεματοφυλακής, χρηματιστηριακές υπηρεσίες, διαχείρισης διαθεσίμων, διαχείρισης ρευστότητας και χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών· Διαχείριση Επενδύσεων, περιλαμβάνει υπηρεσίες Ιδιωτικής Τραπεζικής, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης ιδιωτικής και προσωπικής περιουσίας, σε μεσαίου και υψηλού εισοδήματος ιδιώτες, ασφαλιστικές υπηρεσίες, προϊόντα αμοιβαίων κεφαλαίων και καταθετικά-επενδυτικά, καθώς επίσης και χρηματοοικονομική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων θεσμικών πελατών· Επενδυτική Τραπεζική και Προϊόντα Κεφαλαιαγοράς, περιλαμβάνει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, καθώς και Διεθνείς Δραστηριότητες, περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της Τράπεζας στο εξωτερικό.

Υπάλληλοι
10728
Αγορά
Ελλάδα
Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.