ΦΟΥΡΛΗΣ (FRLr)

Αθήνα
Νόμισμα EUR
Αποποίηση
4,21
+0,06(+1,45%)
Κλειστό
Εύρος ημέρας
4,154,24
52 Εβδομ.
2,965,00
Πρ. Κλείσιμο
4,15
Άνοιγμα
4,18
Εύρος ημέρας
4,15-4,24
52 Εβδομ.
2,96-5
Όγκος
61.257
Μ. Όγκος (3μ)
60.085
Ετήσια Μεταβολή
39,64%
Εκκρεμείς Μετοχές
50.365.242
Εύλογη αξία
Ξεκλείδωμα
Σερί πληρωμής μερίσματος
Ξεκλείδωμα
Αναλυτές
Τεχνικά
Δυνατη Πωληση
Πώληση
Ουδέτερο
Αγορά
Ισχυρη Αγορά
Δυνατη Πωληση

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

12,48
AUTr
+2,46%
23,20
OLPr
-0,22%
73,98
BABA
-1,20%
5,31
EXCr
+1,92%
6,00
EYDr
+3,45%
Πώς νιώθετε σήμερα για το FRLr;
Ψηφίστε για να δείτε τα αποτελέσματα της κοινότητας!
ή

ΦΟΥΡΛΗΣ - Προφίλ Εταιρείας

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι εταιρεία επενδύσεων με έδρα την Ελλάδα. Παράλληλα με τις θυγατρικές της, η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο λειτουργικούς τομείς: Λιανική Εμπορία Επίπλων Οικιακής Χρήσης και Οικιακών Αγαθών, μέσω του franchise των καταστημάτων IKEA στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία˙ Λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών, μέσω του franchise των καταστημάτων INTERSPORT στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και τη Ρουμανία, και τα καταστήματα ATHLETE'S FOOT στην Ελλάδα και την Τουρκία. Οι άμεσες θυγατρικές της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις εταιρείες HOUSEMARKET SA, HM HOUSEMARKET CYPRUS LIMITED, HOUSE MARKET BULGARIA EAD, TRADE LOGISTICS SA, Intersport Athletics SA, Intersport Athletics Cyprus Limited, Genco Trade SRL (Ρουμανία), Genco Bulgaria EOOD και Intersport Atletik στην Τουρκία.