Μετοχές - Βιετνάμ

Μείνετε ενημερωμένοι για τρέχοντα δεδομένα των χρηματιστηρίων στη Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων μετοχών, μετοχών μεγάλης και μικρής κεφαλαιοποίησης.Κάντε κλικ σε κάθε μετοχή για περισσότερες πληροφορίες.
Τελευταία
Υψηλή
Χαμηλό
12.600,012.700,012.400,0+200,0+1,61%323,5K
29.300,030.800,029.000,00,0-4,56%510,87K
5.000,05.100,04.900,00,00,00%409K
13.200,013.300,013.100,0+100,0+0,76%70,88K
24.900,025.900,024.800,0-900,0-3,49%4,04M
52.200,054.500,052.200,00,0-2,43%267,73K
40.000,041.000,038.900,0+800,0+2,04%62,85K
14.300,014.500,014.200,00,00,00%521,17K
56.500,057.800,055.300,0+500,0+0,89%11,01K
12.600,012.600,012.100,0+400,0+3,28%492,56K
38.400,038.500,037.800,00,00,00%42,02K
24.500,024.500,024.500,0-200,0-0,81%123
36.500,037.500,036.500,0-100,0-0,27%366,02K
20.000,020.000,019.500,0+400,0+2,04%1,92M
38.400,039.700,038.200,0-800,0-2,04%7,7M
19.200,020.400,019.100,00,0-4,95%31,88M
11.500,011.700,011.500,0-200,0-1,71%571,84K
22.300,023.000,022.100,0-300,0-1,33%3,25M
14.500,014.800,014.400,0-200,0-1,36%152,61K
26.000,026.800,025.400,0+300,0+1,17%797,25K
66.000,0067.500,0066.000,00-1.000,00-1,49%77,4K
29.600,029.600,029.000,00,00,00%40,4K
25.900,027.000,025.800,0-600,0-2,26%6,67M
23.400,024.600,023.300,00,0-4,49%5,08M
29.100,029.400,028.700,00,00,00%671,77K
50.400,0051.400,0049.400,00+900,00+1,82%5,72M
7.600,07.600,07.500,0-100,0-1,30%92,71K
18.900,019.100,018.700,0+200,0+1,07%1,88M
8.200,08.500,08.200,0-200,0-2,38%1,1M
35.800,0036.300,0035.800,00-400,00-1,10%17,72K