Μετοχές - Μαλάουι

Μείνετε ενημερωμένοι για τρέχοντα δεδομένα των χρηματιστηρίων στη Μαλάουι, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων μετοχών, μετοχών μεγάλης και μικρής κεφαλαιοποίησης.Κάντε κλικ σε κάθε μετοχή για περισσότερες πληροφορίες.
Τελευταία
Υψηλή
Χαμηλό
265.001,00265.001,00265.001,00-1,000,00%0
1.006,001.006,001.006,000,000,00%0
210.103,00210.103,00210.103,000,000,00%0
11.999,0012.000,0011.999,00-1,00-0,01%0
105.000,00105.000,00105.000,000,000,00%0
250.700,00250.700,00250.700,000,000,00%0
2.990,002.990,002.990,00-2,00-0,07%0
16.250,0016.250,0016.250,000,000,00%0
40.105,0040.105,0040.105,000,000,00%0
1.750,001.750,001.750,000,000,00%0
112.143,00112.143,00112.143,000,000,00%0
19.102,0019.102,0019.102,00+2,00+0,01%0