Μετοχές - Κολομβία

Μείνετε ενημερωμένοι για τρέχοντα δεδομένα των χρηματιστηρίων στη Κολομβία, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων μετοχών, μετοχών μεγάλης και μικρής κεφαλαιοποίησης.Κάντε κλικ σε κάθε μετοχή για περισσότερες πληροφορίες.
Τελευταία
Υψηλή
Χαμηλό
3.910,03.945,03.899,00,00,00%0
2.355,02.399,02.355,00,00,00%0
33.040,033.040,033.040,00,00,00%0
13.120,013.480,012.510,00,00,00%0
32.900,032.900,031.660,00,00,00%0
9.050,09.050,08.875,00,00,00%0
25.000,025.490,025.000,00,00,00%0
2.513,02.539,02.485,00,00,00%0
1.620,001.649,001.620,000,000,00%0
85,085,081,20,00,00%0
8.600,08.760,08.560,00,00,00%0
30.000,030.000,029.500,00,00,00%0
15.230,015.300,015.000,00,00,00%0
48.200,048.200,048.200,00,00,00%0
500,2505,8500,00,00,00%0
27.310,028.050,027.260,00,00,00%0
2.531,02.531,02.531,00,00,00%0
16.400,016.830,016.400,00,00,00%0
5.750,05.835,05.735,00,00,00%0
11.000,011.050,010.940,00,00,00%0
4.090,04.100,04.090,00,00,00%0
11.300,0011.300,0011.300,000,000,00%0
1.830,001.830,001.800,000,000,00%0
6.660,006.660,006.660,000,000,00%0
49.060,0049.870,0049.000,000,000,00%0