Μετοχές - Ομάν

Μείνετε ενημερωμένοι για τρέχοντα δεδομένα των χρηματιστηρίων στη Ομάν, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων μετοχών, μετοχών μεγάλης και μικρής κεφαλαιοποίησης.Κάντε κλικ σε κάθε μετοχή για περισσότερες πληροφορίες.
Τελευταία
Υψηλή
Χαμηλό
0,0920,0920,0910,0000,00%73,72K
0,1750,1750,1750,0000,00%1K
0,2660,2660,263+0,002+0,76%632,4K
0,1020,1020,102+0,001+0,99%156,52K
0,2720,2730,270-0,001-0,37%137,96K
0,0760,0760,0760,0000,00%103,6K
0,0970,1070,097-0,010-9,35%47,54K
0,3700,3780,3680,0000,00%23,46K
0,2860,2860,260+0,026+10,00%241,87K
1,9901,9901,9900,0000,00%145
0,3340,3340,3340,0000,00%8,87K
0,1720,1750,172-0,001-0,58%5,16K
0,1800,1800,1790,0000,00%226,81K
0,1940,1980,190+0,014+7,78%1,27M
0,0620,0620,062+0,001+1,64%700
0,9720,9720,964+0,012+1,25%549,14K
0,3840,3840,370+0,008+2,13%103,28K
0,9000,9000,9000,0000,00%1K
1,1351,1351,135+0,055+5,09%100
0,0990,0990,098+0,001+1,02%200K
0,0680,0720,068-0,007-9,33%8,4K
0,2600,2600,2600,0000,00%29K
0,1570,1570,157+0,001+0,64%87K
0,3600,3660,356-0,002-0,55%87,6K
0,0750,0750,0750,0000,00%96K
0,0960,0960,094+0,002+2,13%407,25K
0,1010,1010,099+0,002+2,02%150K
0,0290,0290,0290,0000,00%20,48K
0,0290,0290,0290,0000,00%10,9K