Μετοχές - Ουγγαρία

Μείνετε ενημερωμένοι για τρέχοντα δεδομένα των χρηματιστηρίων στη Ουγγαρία, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων μετοχών, μετοχών μεγάλης και μικρής κεφαλαιοποίησης.Κάντε κλικ σε κάθε μετοχή για περισσότερες πληροφορίες.
Τελευταία
Υψηλή
Χαμηλό
10.715,010.790,010.650,0-80,0-0,74%184,14K
2.832,02.860,02.826,0+12,0+0,43%197,44K
8.600,08.695,08.600,0-125,0-1,43%50,05K
420,5422,0417,0+2,5+0,60%137,16K
1.025,01.035,01.015,0-10,0-0,97%2,6K
1.675,01.685,01.665,00,00,00%9,87K
34,70035,00033,500+1,200+3,58%249,85K
256,0268,0256,0-10,0-3,76%2,13K
8,18,28,10,00,00%1,61K
104,00107,60103,80-1,20-1,14%176,73K
234,0234,0225,0+4,0+1,74%7,22K
19.000,019.050,018.700,0+100,0+0,53%291
660,0670,0631,0-15,0-2,22%45,76K
2.385,02.445,02.385,0-60,0-2,45%3,89K
2.770,02.790,02.760,0+10,0+0,36%5,07K
2.000,002.000,002.000,00+35,00+1,78%3
98,2099,0098,00-1,20-1,21%123,75K