Μετοχές - Λεττονία

Μείνετε ενημερωμένοι για τρέχοντα δεδομένα των χρηματιστηρίων στη Λεττονία, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων μετοχών, μετοχών μεγάλης και μικρής κεφαλαιοποίησης.Κάντε κλικ σε κάθε μετοχή για περισσότερες πληροφορίες.
Τελευταία
Υψηλή
Χαμηλό
9,009,009,00+0,20+2,27%115
9,669,669,66-0,02-0,21%57
9,959,959,95+0,40+4,19%1
15,7015,7015,700,000,00%13
0,060,060,060,000,00%12
7,007,007,000,000,00%1,46K
7,007,007,000,000,00%5