Μετοχές - Σερβία

Μείνετε ενημερωμένοι για τρέχοντα δεδομένα των χρηματιστηρίων στη Σερβία, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων μετοχών, μετοχών μεγάλης και μικρής κεφαλαιοποίησης.Κάντε κλικ σε κάθε μετοχή για περισσότερες πληροφορίες.
Τελευταία
Υψηλή
Χαμηλό
2.000,002.010,002.000,00-1,00-0,05%16
351,00351,00351,000,000,00%38
1.600,001.600,001.600,000,000,00%98
857,00857,00850,00+7,00+0,82%126
6.500,006.500,006.500,000,000,00%232
7.401,007.401,007.401,000,000,00%0
0,000,000,000,000,00%0
14.005,0014.005,0014.005,000,000,00%65
640,00640,00640,000,000,00%200