Μετοχές - Νότιος Αφρική

Μείνετε ενημερωμένοι για τρέχοντα δεδομένα των χρηματιστηρίων στη Νότιος Αφρική, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων μετοχών, μετοχών μεγάλης και μικρής κεφαλαιοποίησης.Κάντε κλικ σε κάθε μετοχή για περισσότερες πληροφορίες.
Τελευταία
Υψηλή
Χαμηλό
52.288,0052.888,0051.865,00-1.191,00-2,23%4,7M
6.515,006.628,006.405,00-160,00-2,40%33,94M
10.802,0010.836,0010.577,00+67,00+0,62%1,51M
20.610,0020.992,0020.199,00-319,00-1,52%2,37M
6.851,006.890,006.600,00-39,00-0,57%9,28M
18.601,0018.766,0018.348,00-194,00-1,03%9,56M
24.139,0024.730,0023.982,00-380,00-1,55%3,86M
63.538,0063.670,0062.890,00-264,00-0,41%1,37M
10.948,0010.961,0010.700,00+149,00+1,38%2,38M
31.700,0031.991,0031.640,00-199,00-0,62%1,98M
1.225,001.247,001.205,00-2,00-0,16%24,39M
24.732,0024.943,0024.379,00-301,00-1,20%3,61M
69.160,0071.485,0066.831,00-3.902,00-5,34%570,24K
300.929,00309.500,00298.521,00-13.660,00-4,34%1,09M
23.010,0023.513,0022.400,00-740,00-3,12%4,45M
14.797,0015.199,0014.300,00-37,00-0,25%3,23M
48,0049,0047,00+1,00+2,13%802,75K
15.760,0015.875,0015.393,00+188,00+1,21%2,85M
11.651,0011.744,0011.371,00-138,00-1,17%12,22M
33.679,0034.650,0033.498,00-999,00-2,88%2,12M
6.929,007.027,006.850,00-162,00-2,28%5,51M
17.307,0017.394,0016.875,00-23,00-0,13%3,27M
9.726,009.833,009.420,00-374,00-3,70%8,96M
17.595,0018.277,0017.419,00-690,00-3,77%1,29M
27.301,0027.719,0026.937,00-271,00-0,98%1,9M
10.818,0010.958,0010.549,00-141,00-1,29%3,14M
17.825,0018.095,0017.691,00-272,00-1,50%6,23M
1.097,001.125,001.086,00-31,00-2,75%24,53M
40.473,0041.529,0040.140,00-518,00-1,26%1,27M
13.479,0013.832,0013.391,00-471,00-3,38%1,84M
170.968,00171.186,00163.545,00-1.122,00-0,65%469,54K
25.950,0026.148,0025.377,00-224,00-0,86%1,29M
108.048,00108.914,00106.250,00+384,00+0,36%438,45K
43.369,0043.535,0041.886,00-322,00-0,74%1,81M
10.517,0010.770,0010.448,00-283,00-2,62%4,71M
10.600,0010.800,0010.436,00-88,00-0,82%2,66M
7.464,007.582,007.382,00-103,00-1,36%1,99M
55.504,0056.804,0055.164,00-2.499,00-4,31%2,35M
11.127,0011.588,0010.774,00-519,00-4,46%2,95M
53.042,0053.587,0052.860,000,00-3,33%1,11M