Μετοχές - Ακτή Ελεφαντοστού

Μείνετε ενημερωμένοι για τρέχοντα δεδομένα των χρηματιστηρίων στη Ακτή Ελεφαντοστού, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων μετοχών, μετοχών μεγάλης και μικρής κεφαλαιοποίησης.Κάντε κλικ σε κάθε μετοχή για περισσότερες πληροφορίες.
Τελευταία
Υψηλή
Χαμηλό
4.940,004.940,004.940,000,000,00%0
2.045,002.045,002.045,000,000,00%0
18,0018,0018,000,000,00%0
2.800,002.800,002.800,000,000,00%0
1.350,001.350,001.350,000,000,00%0
14.500,0014.500,0014.500,000,000,00%0
15.000,0015.000,0015.000,000,000,00%0
2.100,002.100,002.100,000,000,00%0
5.290,005.290,005.290,000,000,00%0
5.275,005.275,005.275,000,000,00%0