Μετοχές - Ναμίμπια

Μείνετε ενημερωμένοι για τρέχοντα δεδομένα των χρηματιστηρίων στη Ναμίμπια, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων μετοχών, μετοχών μεγάλης και μικρής κεφαλαιοποίησης.Κάντε κλικ σε κάθε μετοχή για περισσότερες πληροφορίες.
Τελευταία
Υψηλή
Χαμηλό
2.947,002.947,002.947,00-148,00-4,78%1
1.296,001.296,001.296,00-56,00-4,14%1
1.174,001.174,001.174,00-56,00-4,55%1
53.479,0053.479,0053.479,00+364,00+0,69%1
1.227,001.227,001.227,00+17,00+1,41%1
1.250,001.250,001.131,00+120,00+10,62%24,38K
4.850,004.850,004.850,000,000,00%400
3.660,003.660,003.660,000,000,00%3,25K
59,0059,0059,000,000,00%1
220,00220,00220,000,000,00%300
20.924,0020.924,0020.924,00+702,00+3,47%1
24.519,0024.519,0024.519,00+63,00+0,26%1
7.525,007.525,007.525,00-41,00-0,54%1
7.452,007.452,007.452,00-156,00-2,05%1
1.380,001.380,001.380,00+54,00+4,07%1
6.675,006.675,006.675,00+193,00+2,98%1
6.890,006.890,006.890,00+118,00+1,74%1
10.735,0010.735,0010.735,00+287,00+2,75%1
30.628,0030.628,0030.628,00-129,00-0,42%1
18.795,0018.795,0018.795,00+723,00+4,00%1
1.997,001.997,001.997,00+46,00+2,36%1
1.640,001.640,001.640,000,000,00%10K
1.340,001.340,001.340,00+7,00+0,53%1
311,00311,00311,000,000,00%45,56K
5.993,005.993,005.993,00-91,00-1,50%1
13,0013,0013,000,000,00%1
563,00563,00563,00-24,00-4,09%1
830,00830,00830,00-45,00-5,14%1
388,00388,00388,00-7,00-1,77%248
713,00713,00713,000,000,00%150
1.274,001.274,001.274,00-1,00-0,08%6,2K
12.790,0012.790,0012.790,00+16,17+0,13%30,41K
755,00755,00755,00+3,00+0,40%976,94K
69,0069,0069,00-1,00-1,43%1,18M
899,00899,00899,000,000,00%2,31K
164,00164,00164,00-7,00-4,09%1
0,000,000,000,000,00%0