Έκτακτα Γεγονότα
Investing Pro 0
👀 Μπέζος, Μπάφετ και Μπέρκοβιτς: Τι βρίσκεται στα χαρτοφυλάκια τους; Ξεκλειδώστε δεδομένα
Κλείσιμο

SAP SE (SAPG)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
123,580 -0,020    -0,02%
16:36:01 - Με καθυστέρηση. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Γερμανία
ISIN:  DE0007164600 
WKN:  716460
 • Όγκος: 434.382
 • Αγορά/Πώληση: 123,560 / 123,580
 • Εύρος ημέρας: 122,460 - 123,720
SAP 123,580 -0,020 -0,02%

Ισολογισμός SAPG

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για SAP SE, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
31/03
2022
31/12
2022
30/09
2022
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 26507 18522 20839 20121
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9890 9697 8822 8479
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 8766 9008 7340 7492
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1124 689 1482 987
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 6991 6868 9782 9530
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 6674 5782 8774 5287
Συνολικά Αποθέματα - - - -
Προπληρωθέντα Έξοδα - 828 - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 9626 1129 2235 2112
Σύνολο Ενεργητικού 73533 72159 78234 75575
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 4465 4792 5032 4996
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - - - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - - -
Καθαρή Υπεραξία 28563 33106 35699 33913
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 2349 3835 4328 4295
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 5498 5289 6921 6920
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 317 985 1008 4243
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 3670 1402 3504 3428
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 6240 264 -4154 -4529
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 18849 17453 20233 20894
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 1607 2146 1926 1939
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 3876 4818 3831 3458
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - - 930
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης - 3405 - 3944
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 13366 7084 14476 10623
Σύνολο Υποχρεώσεων 30537 29311 32188 32788
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 9239 8752 9565 8958
Μακροπρόθεσμες Χρέος 9239 6961 9565 7208
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - 1791 - 1750
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 149 241 295 300
Δικαιώματα Μειοψηφίας 2746 2662 3096 2943
Λοιπές υποχρεώσεις -446 -1253 -10566 -2770
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 42996 42848 46046 42787
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 1229 1229 1229 1229
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3383 3081 2834 2547
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 36866 36418 35764 35109
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -4246 -4341 -4420 -4072
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 5764 6461 10639 7974
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 73533 72159 78234 75575
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1167 1167,12 1168 1169,6
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το SAPG

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo SAP AG
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email