Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
🔥 Premium ΑΙ επιλογές μετοχών από το InvestingPro Τώρα έκπτωση μέχρι και 50% ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

SAP SE (SAPd)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
188,14 -0,74    -0,39%
15/07 - Κλειστό. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Ευρωζώνη
ISIN:  DE0007164600 
 • Όγκος: 55
 • Αγορά/Πώληση: 188,00 / 190,42
 • Εύρος ημέρας: 188,14 - 189,59
SAP 188,14 -0,74 -0,39%

Ισολογισμός SAPd

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για SAP SE, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 23796 20571 20817 22990
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13607 11281 12428 14622
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 9295 8124 9378 14142
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4312 3157 3050 480
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 7795 7071 6015 5997
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 7435 5893 5355 5243
Συνολικά Αποθέματα - - - -
Προπληρωθέντα Έξοδα - 844 - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 2394 1375 2374 2371
Σύνολο Ενεργητικού 72915 68291 68011 69719
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 4264 4114 4402 4361
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - - - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - - -
Καθαρή Υπεραξία 29558 29088 29144 28581
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 2449 2505 2190 2259
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 5687 5102 5631 5513
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 360 1077 660 754
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 3917 1411 3873 3833
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2155 3106 1363 -964
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 19078 14642 13391 16176
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 1926 1783 1618 1584
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 4557 5607 4289 3859
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - - 926
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 1659 1437 1640 1772
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 10936 5774 5844 8035
Σύνολο Υποχρεώσεων 29579 24929 24771 27490
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 7940 7354 9228 8399
Μακροπρόθεσμες Χρέος 7940 6027 9228 6975
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - 1327 - 1424
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση - 265 155 146
Δικαιώματα Μειοψηφίας 257 249 281 283
Λοιπές υποχρεώσεις 2030 2419 1716 104
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 43336 43406 43240 42229
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 1229 1229 1229 1229
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2048 1845 1675 1552
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 41630 42457 41102 40225
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -5011 -4741 -4821 -4159
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 3440 2616 4055 3382
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 72915 68335 68011 69719
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1167 1167,23 1168 1169
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια EUR (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το SAPG

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo SAP SE
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email