Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
Νέο χαρακτηριστικό! 💥 Με τα ProPicks βλέπεις τη στρατηγική που νίκησε τον S&P 500 με 1,183%+ Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

SAP SE (SAPG)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
68.130,00 0,00    0,00%
09/04 - Κλειστό. Νόμισμα HUF ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Ουγγαρία
ISIN:  DE0007164600 
 • Όγκος: 0
 • Αγορά/Πώληση: 66.500,00 / 66.940,00
 • Εύρος ημέρας: 68.130,00 - 68.130,00
SAP 68.130,00 0,00 0,00%

Ισολογισμός SAPG

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για SAP SE, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 20531 20817 22990 26507
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11468 12428 14622 9890
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 8124 9378 14142 8766
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3344 3050 480 1124
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 7071 6015 5997 6991
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 5893 5355 5243 6674
Συνολικά Αποθέματα - - - -
Προπληρωθέντα Έξοδα 844 - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 1375 2374 2371 9626
Σύνολο Ενεργητικού 68291 68011 69719 73533
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 4276 4402 4361 4465
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - - - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - - -
Καθαρή Υπεραξία 29088 29144 28581 28563
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 2505 2190 2259 2349
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 5102 5631 5513 5498
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 344 660 754 317
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 4155 3873 3833 3785
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 3106 1363 -964 6125
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 14642 13391 16176 18849
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 1775 1618 1584 1607
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 5607 4289 3859 3876
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - 926 -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 1731 1640 1772 3689
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5774 5844 8035 9677
Σύνολο Υποχρεώσεων 24929 24771 27490 30537
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 7945 9228 8399 9239
Μακροπρόθεσμες Χρέος 7945 9228 6975 9239
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - 1424 -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 265 155 146 149
Δικαιώματα Μειοψηφίας 249 281 283 2746
Λοιπές υποχρεώσεις 2419 1716 104 -446
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 43365 43240 42229 42996
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 1229 1229 1229 1229
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1846 1675 1552 3383
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 42417 41102 40225 36866
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -4741 -4821 -4159 -4246
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 2614 4055 3382 5764
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 68291 68011 69719 73533
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1166 1168 1169 1167
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια EUR (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το SAPG

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo SAP SE
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email