Έκτακτα Γεγονότα
Investing Pro 0
Παράταση ΕΚΠΤΩΣΗΣ Cyber Monday: Ως και 60% ΜΕΙΟΝ το InvestingPro+ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κλείσιμο

SAP SE DRC (SAP)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθέστε στη λίστα παρακολούθησης
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
6.147,00 +74,00    +1,22%
18:44:00 - Κλειστό. Νόμισμα ARS ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Aργεντινή
ISIN:  ARDEUT112034 
 • Όγκος: 2.454
 • Αγορά/Πώληση: 6.107,50 / 6.177,00
 • Εύρος ημέρας: 6.096,00 - 6.147,00
SAP SE DRC 6.147,00 +74,00 +1,22%

Ισολογισμός SAP

 
"Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για SAP SE DRC, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων, παθητικού και ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια)."
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2022
30/09
2022
30/06
2022
31/03
2021
31/12
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 20839 20121 23367 20044
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8822 8479 11486 11580
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 7340 7492 8942 8898
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1482 987 2544 2682
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 9782 9530 9993 7050
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 8774 5287 9456 5887
Συνολικά Αποθέματα - - - -
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - 588
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 2235 2112 1888 826
Σύνολο Ενεργητικού 78234 75575 76374 71169
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 5032 4996 4991 4900
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - - - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - - -
Καθαρή Υπεραξία 35699 33913 32159 31090
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 4328 4295 4032 3966
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 6921 6920 6597 5967
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 1008 4243 537 1087
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 3504 3428 3045 982
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -4154 -4529 -3378 754
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 20233 20894 21027 16136
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 1926 1939 1693 1580
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 3831 3458 3838 5203
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - 930 - 931
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης - 3944 7143 3236
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 14476 10623 8353 5186
Σύνολο Υποχρεώσεων 32188 32788 33756 29646
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 9565 8958 10070 10980
Μακροπρόθεσμες Χρέος 9565 7208 10070 9244
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - 1750 - 1736
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 295 300 290 291
Δικαιώματα Μειοψηφίας 3096 2943 2768 2670
Λοιπές υποχρεώσεις -1001 -2770 -399 -2895
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 46046 42787 42618 41523
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 1229 1229 1229 1229
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2834 2547 2088 1918
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 35764 35109 37661 37022
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -4420 -4072 -3653 -3072
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 10639 7974 5293 4426
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 78234 75575 76374 71169
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1168 1169,6 1177 1179,58
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το SAP

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo SAP SE DRC
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email