ΣΜΕ Χαλκού Προθεσμιακά - Δεκ. '23 (HGZ3)

Παράγωγα δεδομένα - ζωντανά
Νόμισμα USD
Αποποίηση
3,6418
-0,0072
(-0,20%)
Σε πραγματικό χρόνο
Εύρος ημέρας
3,6282
3,6532
52 Εβδομ.
3,2370
4,3550
Ετήσια Μεταβολή
11,09%
Ημέρα Διακανονισμού
27.12.2023

Ειδήσεις ΣΜΕ Χαλκού

 • Τα προθεσμιακά χρυσού χαμηλότερα
  • Πηγή:Investing.com
 • Τα προθεσμιακά χρυσού χαμηλότερα
  • Πηγή:Investing.com
 • Τα προθεσμιακά χρυσού υψηλότερα
  • Πηγή:Investing.com
 • Τα προθεσμιακά χρυσού υψηλότερα
  • Πηγή:Investing.com
 • Τα προθεσμιακά χρυσού υψηλότερα
  • Πηγή:Investing.com
 • Τα προθεσμιακά χρυσού χαμηλότερα
  • Πηγή:Investing.com
...