ΣΜΕ Χαλκού Προθεσμιακά - (MCU3)

Παράγωγα δεδομένα - ζωντανά
Νόμισμα USD
Αποποίηση
8.347,00
-96,00(-1,14%)
Κλειστό

Ειδήσεις ΣΜΕ Χαλκού

 • Τα προθεσμιακά χρυσού χαμηλότερα
  • Πηγή:Investing.com
 • Τα προθεσμιακά χρυσού χαμηλότερα
  • Πηγή:Investing.com
 • Τα προθεσμιακά χρυσού υψηλότερα
  • Πηγή:Investing.com
 • Τα προθεσμιακά χρυσού υψηλότερα
  • Πηγή:Investing.com
 • Τα προθεσμιακά χρυσού υψηλότερα
  • Πηγή:Investing.com
 • Τα προθεσμιακά χρυσού χαμηλότερα
  • Πηγή:Investing.com
...