ΣΜΕ Χαλκού Προθεσμιακά - Δεκ. '23 (HGZ3)

Παράγωγα δεδομένα - ζωντανά
Νόμισμα USD
Αποποίηση
3,6442
-0,0048
(-0,13%)
Σε πραγματικό χρόνο
Εύρος ημέρας
3,6282
3,6532
52 Εβδομ.
3,2370
4,3550
Ετήσια Μεταβολή
11,09%
Ημέρα Διακανονισμού
27.12.2023

Ανάλυση ΣΜΕ Χαλκού