Πιο κερδοφόρες - Μετοχές Ζιμπάμπουε

Ζιμπάμπουε: Εξερευνήστε τους μεγαλύτερους κερδισμένους των χρηματοπιστωτικών αγορών. Το Investing.com παρέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα, τιμές πραγματικού χρόνου, ιστορικά διαγράμματα, νέα και αναλύσεις.
Τελευταία
Υψηλή
Χαμηλό
2.170,002.170,002.107,20+70,00+3,33%353,7K
200,00200,00200,00+9,60+5,04%49,6K
970,40970,40970,40+2,10+0,22%20,1K
0,040,040,04+0,01+20,85%3,2K
25,0025,0025,00+3,00+13,64%1,9K
37,8037,8037,800,000,00%700
207,00207,00207,00+27,00+15,00%500
1.010,001.010,001.010,00+105,00+11,60%500
1.000,001.000,001.000,00+42,00+4,38%400
143,75143,75143,75+18,75+15,00%200
24,7024,7024,70+3,20+14,88%200