Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
Νέο χαρακτηριστικό! 💥 Με τα ProPicks βλέπεις τη στρατηγική που νίκησε τον S&P 500 με 1,183%+ Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Toronto Dominion Bank (TD)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
81,31 -0,18    -0,22%
01/03 - Κλειστό. Νόμισμα CAD ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Καναδάς
 • Όγκος: 3.502.895
 • Αγορά/Πώληση: 81,31 / 81,36
 • Εύρος ημέρας: 80,68 - 81,82
Toronto Dominion Bank 81,31 -0,18 -0,22%

Ισολογισμός TD

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Toronto Dominion Bank, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/01
2023
31/10
2023
31/07
2023
30/04
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού - 626408 590166 615875
Σύνολο Ενεργητικού - 1957024 1887075 1926452
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων - 6721 7420 6874
Λοιπά έντοκων στοιχείων ενεργητικού, Σύνολο - 49064 39597 44927
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες 904336 896368 868763 851608
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά - 9434 9191 9364
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - 13423 - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -3989 - -
Καθαρή Υπεραξία - 18602 17804 18183
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία - 2771 2730 2715
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις - 396030 391614 422130
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο - 3451 3516 3512
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 478445 523676 504962 520391
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων - 1566080 1564476 1609383
Σύνολο Υποχρεώσεων - 1844917 1774411 1810338
Λογαριασμοί Πληρωτέοι - 1269266 1232892 1285511
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 34012 40286 28428 34151
Σύνολο Καταθέσεων 1211888 1260858 1225903 1279255
Σύνολο λοιπών δυνητικών υποχρεώσεων - - - -
Σύνολο Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού 54073 71640 63141 63706
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης - 120255 170079 152271
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 55941 64633 69936 73744
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος - 248701 182703 174907
Μακροπρόθεσμες Χρέος - 243696 177731 169742
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - 5005 4972 5165
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση - 204 190 260
Δικαιώματα Μειοψηφίας - - - -
Λοιπές υποχρεώσεις -1036002 -1302566 -1262002 -1317173
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων - 112107 112664 116114
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - 5135 5589 5590
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών - 25434 25833 25852
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 172 155 195 161
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) - 73044 74659 74849
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - -64 - -99
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 14683 8403 6388 9761
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 1910892 1957024 1887075 1926452
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1774,19 1790,7 1827,5 1828,3
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια CAD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το TD

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Toronto Dominion Bank
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email