Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
💼 Προστάτευσε το χαρτοφυλάκιο σου με AI επιλογές μετοχών από το InvestingPro - ΤΩΡΑ ως και 50% ΜΕΙΟΝ ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

Toronto Dominion Bank Pref E (TD_pfe)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
23,87 0,00    0,00%
19/07 - Κλειστό. Νόμισμα CAD ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Καναδάς
 • Όγκος: 0
 • Αγορά/Πώληση: 23,71 / 23,93
 • Εύρος ημέρας: 23,84 - 23,87
Toronto Dominion Bank Pref E 23,87 0,00 0,00%

Ισολογισμός TD_pfe

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Toronto Dominion Bank Pref E, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
30/04
2024
31/01
2023
31/10
2023
31/07
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 613397 576722 626408 590166
Σύνολο Ενεργητικού 1966668 1910892 1957024 1887075
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 6308 6333 6721 7420
Λοιπά έντοκων στοιχείων ενεργητικού, Σύνολο 51057 50335 49064 39597
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες 928330 904996 896368 868763
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 9517 9524 9434 9191
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - - 13423 -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - -3989 -
Καθαρή Υπεραξία 18658 18098 18602 17804
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 2897 2799 2771 2730
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 387408 393050 396030 391614
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 1655 1775 3451 3516
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 508174 471961 523676 504962
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 1614748 1567004 1566080 1564476
Σύνολο Υποχρεώσεων 1854686 1798457 1844917 1774411
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 1263027 1233821 1269266 1232892
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 40787 42027 40286 28428
Σύνολο Καταθέσεων 1255677 1227550 1260858 1225903
Σύνολο λοιπών δυνητικών υποχρεώσεων - - - -
Σύνολο Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού 69742 54073 71640 63141
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 195469 177233 120255 170079
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 45723 59850 64633 69936
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 210638 204790 248701 182703
Μακροπρόθεσμες Χρέος 205522 199651 243696 177731
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 5116 5139 5005 4972
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 213 191 204 190
Δικαιώματα Μειοψηφίας - - - -
Λοιπές υποχρεώσεις -1296332 -1255151 -1302566 -1262002
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 111982 112435 112107 112664
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών 4842 5173 5135 5589
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 25257 25318 25434 25833
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 184 172 155 195
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 71904 72347 73044 74659
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -24 -58 -64 -
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 9819 9483 8403 6388
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 1966668 1910892 1957024 1887075
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1759,3 1772,1 1790,7 1827,5
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια CAD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το TD_pfe

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Toronto Dominion Bank Pref E
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email