Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🔥 Η στρατηγική της AI μας, Τεχνολογικοί Γίγαντες είναι πάνω + 7,1% ως τώρα τον Μάιο.
Μπες στη δράση ενώ οι μετοχές είναι ΚΑΥΤΕΣ.
Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Toronto Dominion Bank (TD)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
77,28 +1,73    +2,29%
24/05 - Κλειστό. Νόμισμα CAD ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Καναδάς
 • Όγκος: 318.486
 • Αγορά/Πώληση: 77,27 / 77,82
 • Εύρος ημέρας: 76,06 - 77,68
Toronto Dominion Bank 77,28 +1,73 +2,29%

Ισολογισμός TD

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Toronto Dominion Bank, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2022
30/04
2022
31/01
2021
31/10
2021
31/07
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού - - - -
Σύνολο Ενεργητικού 1825276 1778588 1728672 1703093
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 5633 7001 5931 5817
Λοιπά έντοκων στοιχείων ενεργητικού, Σύνολο 980329 953436 920854 908716
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες 764972 743615 722622 719220
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 9235 9289 9181 9253
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - - - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - - -
Καθαρή Υπεραξία 16753 16615 16232 16341
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 2181 2152 2123 2140
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 9726 11186 11112 11231
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 3533 3216 2902 2370
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 32914 32078 37715 28005
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων - - - -
Σύνολο Υποχρεώσεων 1725864 1676611 1628854 1603186
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 28103 27557 29707 24539
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα 6946 5137 7499 5983
Δεδουλευμένα Έξοδα 3369 2851 4151 3386
Σύνολο Καταθέσεων 1203291 1180087 1148016 1148126
Σύνολο λοιπών δυνητικών υποχρεώσεων 19515 17346 18448 19298
Σύνολο Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού 137000 148376 186481 192586
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 128899 135150 113988 92355
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 54 58 82 355
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 64062 61289 16703 16875
Μακροπρόθεσμες Χρέος 58654 55790 11230 11303
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 5408 5499 5473 5572
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 223 224 244 260
Δικαιώματα Μειοψηφίας - - - -
Λοιπές υποχρεώσεις 134402 98536 103535 99423
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 99412 101977 99818 99907
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών 6550 5700 5700 6700
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών -13 -6 -10 -5
Συνολικό Κοινών Μετοχών 23127 23170 23066 22945
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 154 148 173 125
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 67046 65621 63944 61167
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -243 -188 -152 -189
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) -2753 -613 -63 181
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 5544 8145 7160 8983
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 1825276 1778588 1728672 1703093
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1806,7 1818,8 1823,9 1822,5
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα 160,6 159,8 159,8 198
* Σε Εκατομμύρια (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το TD

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Toronto-Dominion Bank
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email