Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
Νέο χαρακτηριστικό! 💥 Με τα ProPicks βλέπεις τη στρατηγική που νίκησε τον S&P 500 με 1,183%+ Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Goldman Sachs Group Inc Pc ADR (GS_pc)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Ακολουθήστε τα κέρδη της Goldman Sachs Group Inc Pc ADR

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
23,30 +0,11    +0,47%
12/04 - Κλειστό. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Μετά το κλείσιμο
23,27
-0,03
-0,13%
2:00:00 - Σε πραγματικό χρόνο
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  ΗΠΑ
 • Όγκος: 10.159
 • Αγορά/Πώληση: 9,30 / 26,33
 • Εύρος ημέρας: 23,13 - 23,35
Goldman Sachs Group Inc Pc ADR 23,30 +0,11 +0,47%

Ισολογισμός GS_pc

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Goldman Sachs Group Inc Pc ADR, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 1458000 1407646 1407015 1379546
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 720000 978153 968570 960123
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 242000 239879 270931 229327
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - 387620 388303 405328
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 315000 330407 346975 337496
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 132000 140866 157277 144633
Συνολικά Αποθέματα - - - -
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 423000 99086 91470 81927
Σύνολο Ενεργητικού 1642000 1577153 1571386 1538349
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά - 15303 17617 18609
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - 29123 31267 31489
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -13820 -13650 -12880
Καθαρή Υπεραξία - 5913 5942 6439
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία - 1341 1921 1965
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 147000 146950 138891 131790
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 183000 189541 189698 192863
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 37000 37000 39000 42000
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 586000 506953 442134 475227
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 507000 857634 857140 842503
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 231000 252342 257843 266301
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - 14408 13253 11831
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 76000 366737 353557 334761
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης - 47430 45908 37310
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 200000 176717 186579 192300
Σύνολο Υποχρεώσεων 1525000 1459405 1454362 1420219
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 566000 230070 236915 247826
Μακροπρόθεσμες Χρέος 566000 230070 236915 247826
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση - - - -
Δικαιώματα Μειοψηφίας - 471 531 621
Λοιπές υποχρεώσεις 376000 2493 6219 -9902
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 117000 117748 117024 118130
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών 11203 11203 10703 10703
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 105797 9 9 9
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - 60233 60206 60143
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) - 142743 141798 141591
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - -99429 -97917 -97159
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο - 2989 2225 2843
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 1642000 1577153 1571386 1538349
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 340,7 343,93 342,3 350,21
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το GS_pc

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Goldman Sachs Group Inc Pc ADR
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email