Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
😎 Αποκλειστική καλοκαιρινή προσφορά - 50% έκπτωση στις ΑΙ επιλογές μετοχών από το InvestingPro ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

Goldman Sachs Group Inc (GOS0)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
15,40 -0,50    -3,14%
19/07 - Κλειστό. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Γερμανία
ISIN:  CA38150F1045 
S/N:  A3DE8D
 • Όγκος: 1
 • Αγορά/Πώληση: 15,80 / 16,80
 • Εύρος ημέρας: 15,40 - 15,40
Goldman Sachs 15,40 -0,50 -3,14%

Ισολογισμός GOS0

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Goldman Sachs Group Inc, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
30/06
2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 1457000 1520747 1473117 1407646
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 728000 1050186 1031745 978153
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 206000 209385 241577 239879
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - 446831 423225 387620
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 326000 356495 330287 330407
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 142000 160419 132495 140866
Συνολικά Αποθέματα - - - -
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 403000 114066 111085 99086
Σύνολο Ενεργητικού 1653000 1698440 1641594 1577153
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά - 12595 13415 15303
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - 26485 27055 29123
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -13890 -13640 -13820
Καθαρή Υπεραξία - 5897 5916 5913
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία - 1021 1177 1341
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 161000 158180 147969 146950
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 184000 196076 197792 189541
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 35000 35000 37000 37000
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 599000 598372 570966 506953
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 520000 982465 953055 857634
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 243000 256662 230728 252342
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - 14334 18261 14408
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 77000 435614 400912 366737
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης - 44121 49686 47430
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 200000 231734 253468 176717
Σύνολο Υποχρεώσεων 1534000 1579564 1524326 1459405
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 560000 240945 247867 230070
Μακροπρόθεσμες Χρέος 560000 240945 247867 230070
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση - - - -
Δικαιώματα Μειοψηφίας - 330 363 471
Λοιπές υποχρεώσεις 377000 -79790 -77871 2493
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 119000 118876 117268 117748
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών 12366 11203 11203 11203
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 106634 9 9 9
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - 61314 60247 60233
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) - 146690 143688 142743
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - -101917 -100445 -99429
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο - 1577 2566 2989
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 1653000 1698440 1641594 1577153
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 329,8 341,34 340,7 343,93
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το GS

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Goldman Sachs Group Inc DRC
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email