Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
🔥 Premium ΑΙ επιλογές μετοχών από το InvestingPro Τώρα έκπτωση μέχρι και 50% ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

Goldman Sachs Group Inc (GS)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
410,50 -1,50    -0,36%
08/04 - Κλειστό. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Περού
ISIN:  US38141G1040 
S/N:  GS
 • Όγκος: 135
 • Αγορά/Πώληση: 0,00 / 0,00
 • Εύρος ημέρας: 410,50 - 410,50
Goldman Sachs 410,50 -1,50 -0,36%

Ισολογισμός GS

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Goldman Sachs Group Inc, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 1508000 1473117 1407646 1407015
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 717000 1031745 978153 968570
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 209000 241577 239879 270931
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - 423225 387620 388303
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 344000 330287 330407 346975
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 160000 132495 140866 157277
Συνολικά Αποθέματα - - - -
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 447000 111085 99086 91470
Σύνολο Ενεργητικού 1698000 1641594 1577153 1571386
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά - 13415 15303 17617
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - 27055 29123 31267
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -13640 -13820 -13650
Καθαρή Υπεραξία - 5916 5913 5942
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία - 1177 1341 1921
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 155000 147969 146950 138891
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 184000 197792 189541 189698
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 35000 37000 37000 39000
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 611000 570966 506953 442134
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 536000 953055 857634 857140
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 257000 230728 252342 257843
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - 18261 14408 13253
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 78000 400912 366737 353557
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης - 49686 47430 45908
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 201000 253468 176717 186579
Σύνολο Υποχρεώσεων 1580000 1524326 1459405 1454362
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 583000 247867 230070 236915
Μακροπρόθεσμες Χρέος 583000 247867 230070 236915
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση - - - -
Δικαιώματα Μειοψηφίας - 363 471 531
Λοιπές υποχρεώσεις 383000 -77871 2493 6219
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 118000 117268 117748 117024
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών 11203 11203 11203 10703
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 106797 9 9 9
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - 60247 60233 60206
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) - 143688 142743 141798
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - -100445 -99429 -97917
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο - 2566 2989 2225
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 1698000 1641594 1577153 1571386
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 341,34 340,7 343,93 342,3
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το GS

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Goldman Sachs Group Inc
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email