Έκτακτα Γεγονότα
0
Ad-Free έκδοση. Αναβαθμίστε την Investing.com εμπειρία σας. Εξοικονομήστε μέχρι και 40% Περισσότερες λεπτομέρειες
Κλείσιμο

San Miguel Corp Pref B (SMC2B)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθέστε στη λίστα παρακολούθησης
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
76,05 0,00    0,00%
12/09 - Κλειστό. Νόμισμα PHP ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Φιλιππίνες
ISIN:  PHY751061490 
 • Όγκος: 0
 • Αγορά/Πώληση: 75,05 / 75,35
 • Εύρος ημέρας: 75,80 - 76,60
San Miguel Pref B 76,05 0,00 0,00%
Τέλος Περιόδου: 2022
31/03
2021
31/12
2021
30/09
2021
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 741725 714842 691409 689858
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 301385 300030 320703 347112
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 301385 300030 320703 347112
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - - -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 184288 161808 131848 127869
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 184288 161808 131848 127869
Συνολικά Αποθέματα 142145 144315 133604 118836
Προπληρωθέντα Έξοδα 113907 108689 105254 96041
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο - - - -
Σύνολο Ενεργητικού 2094332 2051653 1992135 1952708
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 742423 733217 714121 698112
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 1006969 990997 966101 941171
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -264546 -257780 -251980 -243059
Καθαρή Υπεραξία 130269 130081 130044 129651
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 198135 190979 179487 172965
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 166820 166793 167801 158751
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - - - -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 114960 115741 109273 103371
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού - - - -
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 580190 525036 482965 459369
Λογαριασμοί Πληρωτέοι - - - -
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα 202657 194579 174508 156340
Δεδουλευμένα Έξοδα - - - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 174638 190779 173388 161356
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 170824 112280 111212 117617
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 32071 27398 23857 24056
Σύνολο Υποχρεώσεων 1763725 1725023 1667518 1597253
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 776023 796677 773766 738382
Μακροπρόθεσμες Χρέος 708892 725108 697849 659641
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 67131 71569 75917 78741
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 29872 28742 27293 26238
Δικαιώματα Μειοψηφίας 357607 354609 356041 346480
Λοιπές υποχρεώσεις 20033 19959 27453 26784
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 330607 326630 324617 355455
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών -67083 -67083 -67083 -37866
Συνολικό Κοινών Μετοχών 16443 16443 16443 16443
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 177719 177719 177719 177719
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 227736 224337 224509 229217
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -67093 -67093 -67093 -67093
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) 148 269 312 356
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 42737 42038 39810 36679
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 2094332 2051653 1992135 1952708
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 2383,9 2383,9 2383,9 2383,9
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1007,24 1007,24 1007,24 1396,8
* Σε Εκατομμύρια PHP (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το SMC2B

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo San Miguel Corp Pref B
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email