Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
Νέο χαρακτηριστικό! 💥 Με τα ProPicks βλέπεις τη στρατηγική που νίκησε τον S&P 500 με 1,183%+ Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

PepsiCo Inc DRC (PEP)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
10.039,50 +254,00    +2,60%
19:18:00 - Με καθυστέρηση. Νόμισμα ARS ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Aργεντινή
ISIN:  ARDEUT111416 
 • Όγκος: 2.015
 • Αγορά/Πώληση: 9.994,50 / 10.039,50
 • Εύρος ημέρας: 9.692,00 - 10.048,50
PepsiCo DRC 10.039,50 +254,00 +2,60%

Ισολογισμός PEP

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για PepsiCo Inc DRC, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
30/12
2023
09/09
2023
17/06
2023
25/03
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 26950 28649 24954 22427
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10003 10283 6454 5204
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 9711 10017 6116 4770
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 292 266 338 434
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 10815 11782 11456 10469
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 8500 11782 11456 10469
Συνολικά Αποθέματα 5334 5558 5969 5697
Προπληρωθέντα Έξοδα 731 1026 1075 1057
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 67 - - -
Σύνολο Ενεργητικού 100495 99953 95906 93042
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 29944 24853 24500 24228
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 57344 51585 50804 50022
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -27400 -26732 -26304 -25794
Καθαρή Υπεραξία 17728 17892 17997 18089
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 14929 15501 15562 15523
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 4330 2955 3038 3123
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 2315 - - -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 1837 5938 5669 5441
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -345 -1793 -963 -127
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 31647 32660 29618 25837
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 11635 23723 22005 21556
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 6210 - - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 2586 8937 7613 4281
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 4480 - - -
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6736 - - -
Σύνολο Υποχρεώσεων 81858 80983 78081 75867
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 37595 35837 36008 37486
Μακροπρόθεσμες Χρέος 37595 35837 36008 37486
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 3895 4047 4113 4039
Δικαιώματα Μειοψηφίας 134 164 140 133
Λοιπές υποχρεώσεις 6001 -662 589 4091
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 18637 18970 17825 17175
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 23 23 23 23
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 4261 4154 4082 3996
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 70035 70479 69135 68142
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -40282 -40056 -39775 -39518
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -15400 -15630 -15640 -15468
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 100495 99953 95906 93042
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1374 1375 1377 1378
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το PEP

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo PepsiCo Inc DRC
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email