Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🔥 Η στρατηγική της AI μας, Τεχνολογικοί Γίγαντες είναι πάνω + 7,1% ως τώρα τον Μάιο.
Μπες στη δράση ενώ οι μετοχές είναι ΚΑΥΤΕΣ.
Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

PepsiCo Inc (PEP)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
165,06 -1,08    -0,65%
24/05 - Κλειστό. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Γερμανία
ISIN:  US7134481081 
S/N:  851995
 • Όγκος: 395
 • Αγορά/Πώληση: 164,00 / 164,12
 • Εύρος ημέρας: 164,98 - 166,12
PepsiCo 165,06 -1,08 -0,65%

Ισολογισμός PEP

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για PepsiCo Inc, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
23/03
2023
30/12
2023
09/09
2023
17/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 26005 26950 28649 24954
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8350 10003 10283 6454
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 8047 9711 10017 6116
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 303 292 266 338
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 10938 10815 11782 11456
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 10938 8500 11782 11456
Συνολικά Αποθέματα 5569 5334 5558 5969
Προπληρωθέντα Έξοδα 1148 731 1026 1075
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο - 67 - -
Σύνολο Ενεργητικού 100040 100495 99953 95906
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 26792 29944 24853 24500
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 54510 57344 51585 50804
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -27718 -27400 -26732 -26304
Καθαρή Υπεραξία 17646 17728 17892 17997
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 14853 14929 15501 15562
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 4761 4330 2955 3038
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - 2315 - -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 5539 1837 5938 5669
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -622 -345 -1793 -963
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 30234 31647 32660 29618
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 22073 11635 23723 22005
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - 6210 - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 8161 2586 8937 7613
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης - 4480 - -
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις - 6736 - -
Σύνολο Υποχρεώσεων 80850 81858 80983 78081
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 37707 37595 35837 36008
Μακροπρόθεσμες Χρέος 37707 37595 35837 36008
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 4087 3895 4047 4113
Δικαιώματα Μειοψηφίας 143 134 164 140
Λοιπές υποχρεώσεις 518 6001 -662 589
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 19190 18637 18970 17825
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 23 23 23 23
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 4132 4261 4154 4082
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 70331 70035 70479 69135
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -40260 -40282 -40056 -39775
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -15036 -15400 -15630 -15640
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 100040 100495 99953 95906
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1375 1374 1375 1377
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το PEP

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo PepsiCo Inc
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email