Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
Νέο χαρακτηριστικό! 💥 Με τα ProPicks βλέπεις τη στρατηγική που νίκησε τον S&P 500 με 1,183%+ Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Novo Nordisk A/S Class B (NOVG)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
118,16 +1,16    +0,99%
12/04 - Κλειστό. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Γερμανία
ISIN:  DK0062498333 
WKN:  A3EU6F
 • Όγκος: 60.755
 • Αγορά/Πώληση: 118,08 / 118,20
 • Εύρος ημέρας: 116,62 - 119,58
Novo Nordisk B 118,16 +1,16 +0,99%

Ισολογισμός NOVG

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Novo Nordisk A/S Class B, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 139646 142199 137551 113943
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 30230 47595 36408 27771
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 14392 30144 21574 14936
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 15838 17451 14834 12835
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 75261 61964 70521 57921
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 64770 52602 61294 50502
Συνολικά Αποθέματα 31811 29534 28020 25615
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 2344 3106 2602 2636
Σύνολο Ενεργητικού 314486 300101 280753 250025
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 90961 81461 75024 70014
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 138583 - - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -47622 - - -
Καθαρή Υπεραξία 4464 - - -
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 60406 55726 50749 50489
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1663 1471 1479 1211
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 10491 9362 9227 7419
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 1430 430 338 288
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -9352 6941 -9453 -2755
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 169655 172552 156618 131961
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 25606 20106 17788 10050
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 99427 - - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 456 6613 6289 1251
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 6022 - - -
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 38144 145833 132541 120660
Σύνολο Υποχρεώσεων 207925 207110 190280 170151
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 20528 19924 19415 24267
Μακροπρόθεσμες Χρέος 15976 19924 19415 24267
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 4552 - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 10162 7885 7627 7875
Δικαιώματα Μειοψηφίας - - - -
Λοιπές υποχρεώσεις 7124 136 331 4797
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 106561 92991 90473 79874
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 451 451 451 456
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - - -
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 104839 91735 88118 77070
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -5 -5 -3 -6
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 1276 810 1907 2354
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 314486 300101 280753 250025
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα - 4476,9 4490,4 4499,2
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια DKK (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το NOVOb

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Novo Nordisk A/S
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email