Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🔥 Η στρατηγική της AI μας, Τεχνολογικοί Γίγαντες είναι πάνω + 7,1% ως τώρα τον Μάιο.
Μπες στη δράση ενώ οι μετοχές είναι ΚΑΥΤΕΣ.
Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Novo Nordisk A/S (NVO)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Ακολουθήστε τα κέρδη της Novo Nordisk ADR

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
134,09 -1,07    -0,79%
22/05 - Κλειστό. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Πριν το Κλείσιμο των Αγορών
136,43
+2,34
+1,75%
12:07:13 - Σε πραγματικό χρόνο
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  ΗΠΑ
 • Όγκος: 2.580.977
 • Αγορά/Πώληση: 0,00 / 0,00
 • Εύρος ημέρας: 132,77 - 134,65
Novo Nordisk ADR 134,09 -1,07 -0,79%

Ισολογισμός NVO

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Novo Nordisk A/S, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 116421 139646 142199 137551
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9303 30230 47595 36408
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 6324 14392 30144 21574
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2979 15838 17451 14834
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 71750 75261 61964 70521
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 56999 64770 52602 61294
Συνολικά Αποθέματα 33600 31811 29534 28020
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 1768 2344 3106 2602
Σύνολο Ενεργητικού 298921 314486 300101 280753
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 98230 90961 81461 75024
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - 138583 - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -47622 - -
Καθαρή Υπεραξία - 4464 - -
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 59640 60406 55726 50749
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1651 1663 1471 1479
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 14751 10491 9362 9227
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 2012 1430 430 338
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -12436 -9352 6941 -9453
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 165606 169655 172552 156618
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 13006 25606 20106 17788
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - 99427 - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - 456 6613 6289
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 10164 6022 - -
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 142436 38144 145833 132541
Σύνολο Υποχρεώσεων 200010 207925 207110 190280
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 16764 20528 19924 19415
Μακροπρόθεσμες Χρέος 16764 15976 19924 19415
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - 4552 - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 9664 10162 7885 7627
Δικαιώματα Μειοψηφίας - - - -
Λοιπές υποχρεώσεις 7976 7124 136 331
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 98911 106561 92991 90473
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 451 451 451 451
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - - -
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 99050 104839 91735 88118
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -5 -5 -5 -3
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -585 1276 810 1907
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 298921 314486 300101 280753
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 4459,6 - 4476,9 4490,4
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια DKK (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το NVO

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Novo Nordisk A/S
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email