Έκτακτα Γεγονότα
0
Ad-Free έκδοση. Αναβαθμίστε την Investing.com εμπειρία σας. Εξοικονομήστε μέχρι και 40% Περισσότερες λεπτομέρειες
Κλείσιμο

Nokia Oyj (NOKIA)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθέστε στη λίστα παρακολούθησης
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
5,111 -0,012    -0,23%
11:10:19 - Σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Φινλανδία
ISIN:  FI0009000681 
S/N:  5696261159
 • Όγκος: 738.026
 • Αγορά/Πώληση: 0,000 / 0,000
 • Εύρος ημέρας: 5,101 - 5,128
Nokia Oyj 5,111 -0,012 -0,23%
Τέλος Περιόδου: 2022
31/03
2021
31/12
2021
30/09
2021
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 19470 19597 19102 18198
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9505 9604 9658 8934
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 6341 6691 6903 7252
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3164 2913 2755 1682
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 5978 6528 5789 5675
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 5978 6528 5789 5675
Συνολικά Αποθέματα 2636 2392 2482 2392
Προπληρωθέντα Έξοδα 1076 859 872 881
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 275 214 301 316
Σύνολο Ενεργητικού 40525 40049 39010 36665
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 2862 2808 2717 2706
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - - - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - - -
Καθαρή Υπεραξία 5508 5431 5348 5270
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 1534 1620 1708 1768
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1860 1326 1266 1314
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - - - -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 9291 9267 8869 7409
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού - - - -
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 12357 12101 11913 11528
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 3664 3679 3231 3119
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 4036 3306 3686 3373
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 126 116 557 559
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 195 185 198 223
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4336 4815 4241 4254
Σύνολο Υποχρεώσεων 22552 22689 22718 22417
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 5366 5361 5356 5311
Μακροπρόθεσμες Χρέος 4489 4537 4524 4504
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 877 824 832 807
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 288 282 274 272
Δικαιώματα Μειοψηφίας 110 102 100 89
Λοιπές υποχρεώσεις 4431 4843 5075 5217
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 17973 17360 16292 14248
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 246 246 246 246
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 16163 16180 16149 16109
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) -2327 -2537 -3200 -3541
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -399 -352 -352 -352
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) 4421 4219 4121 2730
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -131 -396 -672 -944
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 40525 40049 39010 36665
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 5633,81 5634,99 5634,55 5629,38
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια EUR (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το NOKIA

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Nokia Oyj
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email