Έκτακτα Γεγονότα
Investing Pro 0
Παράταση έκπτωσης! Εξοικονομήστε χρήματα στα premium δεδομένα με το Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 60%
Κλείσιμο

Nokia Oyj (NOKIAp)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
3,41 0,00    0,00%
12/10 - Με καθυστέρηση. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Ευρωζώνη
ISIN:  FI0009000681 
 • Όγκος: 0
 • Αγορά/Πώληση: 0,00 / 0,00
 • Εύρος ημέρας: 3,41 - 3,41
Nokia Oyj 3,41 0,00 0,00%

Ισολογισμός NOKIAp

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Nokia Oyj, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 18304 18459 19255 20266
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6303 6966 7716 8547
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 4605 5106 4827 5467
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1698 1860 2889 3080
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 8190 7663 7668 7736
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 6855 6457 6527 6752
Συνολικά Αποθέματα 3291 3317 3299 3265
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - 103
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 520 513 572 615
Σύνολο Ενεργητικού 40544 40747 41973 42943
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 2905 2889 2918 2944
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - - - 6910
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - - -3966
Καθαρή Υπεραξία 5693 5591 5588 6799
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 1070 1136 1235 131
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1768 1837 1879 1724
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 1335 1206 1141 984
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 6939 7058 7341 7245
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1184 1804 2849 3058
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 11146 11507 12431 12774
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 3576 4257 4183 4730
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - - - 3002
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - - 228
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 769 780 782 511
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6801 6470 7466 4531
Σύνολο Υποχρεώσεων 19193 19471 20598 21517
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 4403 4423 4560 5107
Μακροπρόθεσμες Χρέος 3562 3584 3704 4249
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 841 839 856 858
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 355 343 338 332
Δικαιώματα Μειοψηφίας 86 96 100 93
Λοιπές υποχρεώσεις 3036 2935 2919 2961
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 21351 21276 21375 21426
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 246 246 246 246
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 621 590 544 503
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 1644 1671 1538 1375
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -606 -515 -433 -352
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 19446 19284 19480 19654
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 40544 40747 41973 42943
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 5529,95 5547,78 5568,36 5587,02
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια EUR (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το NOKIA

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Nokia Oyj
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email