Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
💼 Προστάτευσε το χαρτοφυλάκιο σου με AI επιλογές μετοχών από το InvestingPro - ΤΩΡΑ ως και 50% ΜΕΙΟΝ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

Merck & Co Inc BDR (MRCK34)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
89,22 +0,00    +0,00%
24/07 - Με καθυστέρηση. Νόμισμα BRL ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Bραζιλία
ISIN:  BRMRCKBDR003 
 • Όγκος: 0
 • Αγορά/Πώληση: 87,00 / 90,14
 • Εύρος ημέρας: 87,73 - 89,22
Merck Co Inc BDR 89,22 +0,00 +0,00%

Ισολογισμός MRCK34

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Merck & Co Inc BDR, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 31445 32168 31954 29977
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5619 7093 8773 6378
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 5579 6841 8605 5660
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 40 252 168 718
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 12572 11704 11674 12338
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 12572 11704 11674 12287
Συνολικά Αποθέματα 6510 6358 6131 5930
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 6744 7013 5376 5331
Σύνολο Ενεργητικού 105849 106675 106727 104469
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 23045 24488 22526 22231
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 41665 42754 40972 40663
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -18620 -18266 -18446 -18432
Καθαρή Υπεραξία 21181 21197 21183 21195
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 17572 18011 19199 19665
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1158 1558 2636 2785
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - - - 51
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 11052 7285 9229 8616
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1118 3887 1 -359
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 25099 25694 23094 23394
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 5507 4969 4218 3905
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 11887 14193 13821 12939
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 3077 72 887 2839
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης - 1585 - -
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4628 4875 4168 3711
Σύνολο Υποχρεώσεων 65425 69040 65427 65727
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 31142 33683 33980 34072
Μακροπρόθεσμες Χρέος 31142 33683 33980 34072
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 922 871 1018 996
Δικαιώματα Μειοψηφίας 60 54 54 49
Λοιπές υποχρεώσεις 5125 8666 6394 4377
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 40424 37635 41300 38742
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 1788 1788 1788 1788
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 44598 44509 44358 44219
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 56697 53895 57082 54198
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -57445 -57450 -57066 -56612
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -5214 -5107 -4862 -4851
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 105849 106675 106727 104469
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 2532,7 2531,63 2535,29 2539,43
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το MRCK34

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Merck & Co Inc BDR
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email