Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
Νέο χαρακτηριστικό! 💥 Με τα ProPicks βλέπεις τη στρατηγική που νίκησε τον S&P 500 με 1,183%+ Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Merck & Company Inc (MRK)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Ακολουθήστε τα κέρδη της Merck&Co

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
126,94 +1,16    +0,92%
22/04 - Κλειστό. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Πριν το Κλείσιμο των Αγορών
127,39
+0,45
+0,35%
11:06:17 - Σε πραγματικό χρόνο
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  ΗΠΑ
 • Όγκος: 7.787.095
 • Αγορά/Πώληση: 126,98 / 127,40
 • Εύρος ημέρας: 126,22 - 128,08
Merck&Co 126,94 +1,16 +0,92%

Ισολογισμός MRK

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Merck & Company Inc, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 32168 31954 29977 33402
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7093 8773 6378 10387
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 6841 8605 5660 9707
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 252 168 718 680
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 11704 11674 12338 11577
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 11704 11674 12287 11577
Συνολικά Αποθέματα 6358 6131 5930 5863
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 7013 5376 5331 5575
Σύνολο Ενεργητικού 106675 106727 104469 107796
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 24488 22526 22231 21758
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 42754 40972 40663 40014
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -18266 -18446 -18432 -18256
Καθαρή Υπεραξία 21197 21183 21195 21209
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 18011 19199 19665 19857
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1558 2636 2785 2958
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - - 51 -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 7285 9229 8616 8612
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 3887 1 -359 541
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 25694 23094 23394 23131
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 4969 4218 3905 4293
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 14193 13821 12939 12094
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 72 887 2839 2672
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 1585 - - -
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4875 4168 3711 4072
Σύνολο Υποχρεώσεων 69040 65427 65727 60891
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 33683 33980 34072 28075
Μακροπρόθεσμες Χρέος 33683 33980 34072 28075
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 871 1018 996 1442
Δικαιώματα Μειοψηφίας 54 54 49 71
Λοιπές υποχρεώσεις 8666 6394 4377 5500
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 37635 41300 38742 46905
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 1788 1788 1788 1788
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 44509 44358 44219 44467
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 53895 57082 54198 62039
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -57450 -57066 -56612 -56577
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -5107 -4862 -4851 -4812
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 106675 106727 104469 107796
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 2531,63 2535,29 2539,43 2537,45
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το MRK

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Merck & Company Inc
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email