Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🟢 Οι αγορές ανεβαίνουν. Κάθε ένα από τα 120.000 και πλέον μέλη της κοινότητας μας ξέρει τι να κάνει.
Μπορείς να μάθεις και εσύ.
Eξαργύρωση έκπτωσης 40%
Κλείσιμο

Kuehne & Nagel International AG ADR (KHNGY)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
57,61 -0,36    -0,61%
14/06 - Κλειστό. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  ΗΠΑ
 • Όγκος: 3.054
 • Αγορά/Πώληση: 0,00 / 0,00
 • Εύρος ημέρας: 57,50 - 57,88
Kuehne Nagel ADR 57,61 -0,36 -0,61%

Ισολογισμός KHNGY

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Kuehne & Nagel International AG ADR, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 6630 6317 6499 6809
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1797 2066 1967 2030
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα - 2011 1967 2030
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - 55 - -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων - 4121 4349 4574
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά - 3901 4099 4309
Συνολικά Αποθέματα - - - -
Προπληρωθέντα Έξοδα 229 130 183 205
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο - - - -
Σύνολο Ενεργητικού - 10971 11255 11519
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά - 2296 2296 2223
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - 3114 - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -818 - -
Καθαρή Υπεραξία - 2034 2113 2096
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 135 121 135 146
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις - 28 38 37
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - 220 250 265
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο - - - 245
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -4423 -3891 -4175 -4366
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 5577 5242 5514 6318
Λογαριασμοί Πληρωτέοι - 2012 1972 2090
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - 2014 1230 1397
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 23 3 4 9
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης - 487 492 488
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1718 726 1816 2334
Σύνολο Υποχρεώσεων 8577 7812 8105 8847
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος - 1328 1351 1276
Μακροπρόθεσμες Χρέος - 200 200 200
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - 1128 1151 1076
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση - 88 75 83
Δικαιώματα Μειοψηφίας - 6 7 7
Λοιπές υποχρεώσεις 1181 1145 1154 1154
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3510 3159 3150 2672
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 121 121 121 121
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 592 592 593 606
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 5184 4954 4635 4449
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -631 -602 -486 -787
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1756 -1906 -1713 -1717
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων - 10971 11255 11519
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 118,18 - 118,87 118,69
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια CHF (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το KHNGY

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Kuehne & Nagel International AG ADR
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email