Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🔎 Κοίταξε τα NVDA ProTips για να δεις άμεσα κινδύνους ή ανταμοιβές Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Kuehne & Nagel (KNIN)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
287,90 -0,40    -0,14%
23/02 - Κλειστό. Νόμισμα CHF ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Ελβετία
ISIN:  CH0025238863 
VALOR:  2523886
 • Όγκος: 99.564
 • Αγορά/Πώληση: 287,90 / 288,00
 • Εύρος ημέρας: 286,10 - 288,50
Kuehne & Nagel 287,90 -0,40 -0,14%

Ισολογισμός KNIN

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Kuehne & Nagel, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 6499 6809 9225 9958
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1967 2030 3979 3833
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 1967 2030 3979 3778
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - - 55
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 4349 4574 5059 6013
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 4099 4309 4829 5831
Συνολικά Αποθέματα - - - -
Προπληρωθέντα Έξοδα 183 205 187 112
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο - - - -
Σύνολο Ενεργητικού 11255 11519 14084 14751
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 2296 2223 2246 2157
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - - - 2989
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - - -832
Καθαρή Υπεραξία 2113 2096 2187 2199
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 135 146 166 180
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 38 37 37 37
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 250 265 230 182
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο - 245 - -
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -4175 -4366 -4836 -5738
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 5514 6318 6850 7810
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 1972 2090 2200 2731
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 1230 1397 1674 3201
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 4 9 19 8
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 492 488 494 466
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1816 2334 2463 1404
Σύνολο Υποχρεώσεων 8105 8847 9707 10604
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 1351 1276 1286 1226
Μακροπρόθεσμες Χρέος 200 200 200 200
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 1151 1076 1086 1026
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 75 83 97 98
Δικαιώματα Μειοψηφίας 7 7 7 7
Λοιπές υποχρεώσεις 1154 1154 1448 1455
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3150 2672 4377 4147
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 121 121 121 121
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 593 606 606 606
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 4635 4449 5638 2644
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -486 -787 -476 -270
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1713 -1717 -1512 1046
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 11255 11519 14084 14751
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 118,87 118,69 - -
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια CHF (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το KNIN

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Kuehne & Nagel
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email